De grenzen van een plusouder

De grenzen van een plusouder Het wetstvoorstel van Open VLD om een plusouder meer inspraak te geven in de opvoeding van de kinderen slaat de bal mis, volgens plusoudercoach …

Belastingsvoordeel als alleenstaande ouder

Belastingsvoordeel voor alleenstaande ouders Vlamingen, Walen en Brusselaars krijgen dit jaar elk een ander aangifteformulier, waardoor het aantal codes fors slinkt. Dat maakt het invullen van de belastingbrief iets eenvoudiger. …

Hoeveel kost een kind

Hoeveel kost een kind? Het cliché dat elk kind een huis kost, klopt. Natuurlijk rijst hierbij de vraag wat het opvoeden van een kind in twee gezinnen dan wel …

Scheiden in 3 stappen

Een snelle scheiding in 3 stappen Gehuwden die besloten hebben om te scheiden, doorlopen de 3 onderstaande stappen. Feitelijk of wettelijk samenwonenden doorlopen stap 2 en 3.

De jouwe, de mijne en de onze

Kinderen & een nieuw samengesteld gezin Tegengestelde belangen en (te) hoge verwachtingen leiden tot spanning en kunnen een nieuw samengesteld gezin duchtig onder druk zetten. Dat bleek nog eens …

Bemiddeling: onbekend is onbemind

Bemiddeling: onbekend is onbemind Rechters kunnen voortaan bemiddeling opleggen. Dat gebeurde tot nu toe nauwelijks. Bemiddelen staat nochtans al zowat 13 jaar in onze wetgeving. Houden Belgen van procederen …

Ouderverstoting of contactbreuk

Een bijzonder plan voor 2018: met 24/7-begeleiding vechtscheidingen voorkomen Petra Van Den Hoeck van het Huis van Hereniging stelde vorige week bij het Radio 1-programma Hautekiet haar bijzondere missie voor: in …

Wordt bemiddelen het nieuwe procederen?

Wordt bemiddelen het nieuwe procederen? Belgen moeten hun geschillen meer onder elkaar uitvechten in plaats van in de rechtbank. Enter de bemiddelaar. Hij is niet alleen sneller en goedkoper, maar …

2018 een nieuw jaar, een nieuw begin

Een positief begin van het nieuw jaar Scheiden is stilaan ‘gewoon’ in onze maatschappij, maar het meemaken ervan is dat zeker niet. Een scheiding heeft immers heel wat impact …

Een inspirerende kerstwens

Een inspirerende kerstwens Op deze kerstdag wil ik graag de kerstreclame van de Nederlandse supermarktketen Plus onder de aandacht brengen. Een hartverwarmend en inspirerend filmpje dat heel wat gevoelens …

Grootouders die hun kleinkinderen moeten missen

Grootouders die hun kleinkinderen moeten missen In donkere, koude kerstdagen biedt het vooruitzicht op warmte en gezelligheid binnen de familiekring een prettig vooruitzicht. Grootouders, kinderen en kleinkinderen samen gezellig …

Bij de deur afleveren graag

Bij de deur afleveren graag In vorige artikels Wisselhuis geeft wisselstress en Van papa naar mama en weer terug had ik het al over het wisselmoment dat voor kinderen (én hun …

Meer solidariteit bij scheiding

Meer solidariteit bij scheiding In een vorig artikel “Lege handen na scheiding straks onmogelijk?” had ik het over een voorstel van minister Geens om een nieuw huwelijksstelsel (het vierde) in …