Scheidingsbemiddeling is geen relatietherapie

Maar bemiddeling kan wel helpen….

Een scheiding is een enorme stap, maar helaas wordt die zware beslissing vaak in de hitte van de strijd genomen. Uit onderzoek blijkt nochtans dat heel wat mensen na een tijdje wel eens aan die beslissing gaan twijfelen.

Relatiebemiddeling

De belangrijkste oorzaak van een scheiding blijkt een probleem met de communicatie te zijn. Praten over de knelpunten binnen een relatie is voor veel koppels een brug te ver. Nochtans kan praten helpen. Dat is wat heel wat partners merken als ze onder begeleiding van een objectieve en neutrale bemiddelaar het gesprek met elkaar uiteindelijk aangaan. ‘Hadden we dit maar eerder gedaan, dan…..’ is een vaak gehoorde opmerking in mijn praktijk.

Bemiddeling is geen therapie

bemiddeling -bij-scheidingBemiddeling is geen therapie en is er overigens ook niet specifiek op gericht om de relatie alsnog te redden. Maar het gebeurt gewoon geregeld….. en daar kan iedereen maar blij om zijn, zeker als er kinderen bij betrokken zijn! Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, krijgt een koppel zicht op hun relatie. Ze merken ook van elkaar hoe ze de knelpunten ervaren. Onder de begeleiding van de bemiddelaar kunnen ze samen beslissen of ze hun relatie nog een kans geven of niet. Dat is dan hun eigen ‘weloverwogen’ beslissing.

Bemiddelaar is geen therapeut

Als bemiddelaar-jurist help ik partners om hun conflict te stabiliseren. Ik begeleid hen om vanuit gesprek opnieuw respectvol met elkaar om te gaan en zo zelf tot een oplossing van hun conflict te komen. Wanneer ik vaststel dat een koppel hun relatie nog een kans wil geven, verwijs ik hen door naar een betrouwbare relatietherapeut/psycholoog. Interdisciplinaire samenwerking is dan een must, want in het belang van alle partijen.


bemiddeling-bij-echtscheidingwww.samenbemiddelen.be