Heb ik recht op een deel van het pensioen van mijn ex?

Krijg ik pensioenrechten van mijn ex-man?

In De Standaard van 31/10/18 verscheen in de rubriek Geldvragen onderstaande casus over pensioen en scheiding. Misschien interessant om te weten?

Ik was twintig jaar getrouwd en bleef thuis voor de kinderen. Mijn ex-man werkte als ambtenaar. Kan ik een pensioen krijgen op basis van zijn carrière? A.V.G.

In de regeling van werknemers en zelfstandigen is het mogelijk een pensioen aan te vragen als gescheiden partner. Dat wordt berekend als een alleenstaandenpensioen op basis van het werk van de ex-partner voor de periode van het huwelijk. In de pensioenregeling voor ambtenaren is dat niet mogelijk, omdat het pensioen van een ambtenaar beschouwd wordt als een uitgesteld loon. Dit is een ‘gratis’ pensioen omdat er geen bijdragen voor betaald worden. De ambtenaar zelf is de enige rechthebbende. Als ex-partner kunt u hier dus geen aanspraak op maken.

Belangengroeperingen hebben al vaker geprobeerd om die discriminatie tegenover de regeling voor werknemers en zelfstandigen aan te vechten. De laatste poging werd in 2006 van tafel geveegd door het Grondwettelijk Hof.

Als gewezen echtgenoot van een ambtenaar kunt u wel een overlevingspensioen aanvragen na het overlijden van uw ex-man. Daarvoor mag u niet hertrouwd zijn, zolang uw ex nog leeft. U moet dat overlevingspensioen aanvragen binnen de twaalf maanden na het overlijden van uw ex. Het bedrag wordt bepaald op basis van het aantal dienstjaren van uw ex-man tijdens de periode dat u gehuwd was. Laat uw ex bij zijn overlijden ook een weduwe na, dan wordt het bedrag dat u ontvangt afgetrokken van haar overlevingspensioen. (fdc)

Lees zeker ook: Een pensioensplit bij scheiding

pensioen