De “goedgenoegscheiding”

De ‘goedgenoegscheiding’

BV’s die in alle sereniteit een punt achter hun relatie zetten, die ook gewoon vrienden blijven…We horen het vaak op sociale media. Maar klopt dat beeld van ‘de perfecte scheiding’ wel met de realiteit? In het februari-nummer van Bodytalk belicht Carine Stevens deze tendens.

De perfecte scheiding

scheiding

Het denken over scheidingen is in de loop van de jaren veranderd. Het is geen schande meer om uit elkaar te gaan, er rust geen taboe meer op scheiden. Dat vindt  Kaat Schaubroeck terecht een goede zaak  in haar boek ‘Gelukkig gescheiden’. Maar daarin schuilt net een gevaar: we dreigen te vervallen in een nieuw scheidingstaboe, namelijk het taboe op conflict en verdriet.  In de media lezen en horen we over BV’s die in alle sereniteit een punt zetten achter hun relatie en die in vriendschap uit elkaar gaan…kortom de ‘perfecte scheiding’.

Een wel heel rooskleurig beeld. Voor de meeste mensen ziet de realiteit er anders uit en gaat scheiden gepaard met pijn, verdriet en ook conflict. Jammer dat we dat realistische verhaal weinig of nooit horen van BV’s.

De goedgenoegscheiding

Schaubroeck is bang dat we bezig zijn met het installeren van een nieuw keurslijf, namelijk dat van de perfecte scheiding. Het zorgt ervoor dat mensen zich schuldig voelen en het gevoel hebben dat ze falen als ze die norm niet halen. Ze pleit daarom voor een ‘goedgenoegscheiding’: “Een scheiding waarin er ruimte is voor pijn, verdriet en conflict, maar waar er ook gezocht wordt naar een manier om dat conflict niet te laten escaleren. Het probleem is dat mensen te laat hulp zoeken of vinden, waardoor het wel tot een conflictscheiding komt en het vervolgens bijna onmogelijk wordt om een dialoog op te starten, of tot het minimum te komen: elkaar erkennen in de rol van ouder. Goed genoeg is iets wat niet alleen individuele mensen in handen hebben, het is ook een echt maatschappelijk vraagstuk: hoe zorgen we ervoor dat mensen tijdig hulp vinden na de scheiding?”

Erkenning

De communicatie herstellen, de communicatie gaande houden… dat zijn aspecten waarbij scheidende partners vaak wel enige hulp kunnen gebruiken. Het draait dan onder meer om erkenning: erkenning van de ander en zijn /haar gevoelens omtrent de scheiding, erkenning van de ander in de rol van ouder, erkenning van de gevoelens van de kinderen.

Precies daarin kan bemiddeling een cruciale rol spelen.

Bron:

Gelukkig gescheiden, Kaat Schaubroeck (Uitgeverij Manteau 2018)

De gelukkige scheiding mag geen nieuw keurslijf worden, Carine Stevens (Bodytalk februari 2019)