Bereken via de onderstaande rekenmodule hoeveel de alimentatie of het onderhoudsgeld voor de kinderen na echtscheiding zou kunnen bedragen.

  • Deze module probeert het midden te houden tussen de verschillende methodes die in omloop zijn.
  • Deze rekenmethode houdt rekening met het minimale leefloon.
  • Mensen met een leefloon / laag inkomen kunnen deze module niet correct gebruiken.
  • Forfaitaire bedragen voor extra legale voordelen zijn van toepassing.
  • De fiscale impact van het ten laste hebben van kinderen is niet opgenomen.
  • Laatste update achterliggende cijfers: juli 2022.

Let op, al deze berekening van het onderhoudsgeld / alimentatie / onderhoudsbijdrage voor de kinderen is louter informatief en onder alle voorbehoud. Mogelijk zijn er extra parameters van toepassing die in deze vereenvoudigde formule niet zijn opgenomen.

Andere beschikbare berekeningsmodules:

Bereken de notariskosten bij de overname van de gezinswoning na echtscheiding of einde samenwoning

Bereken hoeveel de uitkoopsom bedraagt indien je je partner wil uitkopen na echtscheiding of einde samenwoning

Bereken de geïndexeerde alimentatie of onderhoudsbijdrage

Bereken het onderhoudsgeld of alimentatie voor de kinderen

bereken alimentatie