Pas gescheiden? Hoe overleef je de feestdagen…

Pas gescheiden? Hoe overleef je de feestdagen…

Na een scheiding voelen feestdagen al snel aan als ‘treurdagen’. Hoe overleef je die feestdagen als je voor het eerst je partner, ouder of kind moet missen? In Plusmagazine (22/11/18) laat Kari Van Hoorick psycholoog Manu Keirse hierover aan het woord. Hieronder een ingekorte versie:

Als die ene stoel aan de feesttafel leeg blijft

Feestdagen kunnen treurdagen zijn voor wie iemand moet missen. Die stoel die leeg blijft, kan vele vormen van verlies blootleggen: een scheiding, een verhuis naar een ver land, een ernstige ziekte, een overlijden. “Als de verbondenheid verbrokkeling wordt omdat je moet leven met een lege plaats in je midden, voel je dat op zo’n moment nog scherper aan”, weet dr. Manu Keirse, klinisch psycholoog en specialist in rouwverwerking.

“De familie staat centraal en de afleiding door het werk, de school enz. valt weg. Heel die gezellige sfeer buiten staat compleet haaks op wat jij beleeft, waardoor je je nog meer verlaten voelt. Ik heb er jarenlang tevergeefs bij de media voor geijverd om hier aandacht aan te schenken. Dat werd afgewezen met als argument dat ze mensen tijdens de feesten niet wilden lastigvallen met zo’n droevig nieuws. De realiteit is dat aandacht voor dit gemis mensen net steun kan bieden. Eraan denken is veel beter dan het doodzwijgen. Heel veel families hebben ermee te maken. Aan minstens één op de vijf feesttafels blijft een plek leeg. Maar degene die er niet is, is meer dan ooit op het feest aanwezig”, legt Manu Keirse uit.feestdagen

Vooraf plannen

De pijn wegnemen kan niet, maar je kan wel heel wat doen om de feestdagen beter door te komen. Zoals goed plannen wat je wel en niet zal doen. “Je voorbereiden heeft als voordeel dat je wat meer controle houdt. Het helpt om een soort dijk te bouwen tegen de golf aan emoties die je mogelijk zal overspoelen die dagen.

Het plan dat je opstelt is er één voor deze feestdagen. “Over later moet je je nog geen zorgen maken. Misschien ben je volgend jaar wel in een andere fase van het rouwproces. Je moet gewoon deze kerst door geraken. Als dat lukt, heb je een platform om nieuwjaar door te komen

Boodschappen doen, koken, het huis versieren, bij feesten komt veel kijken. “Die energie hebben mensen die rouwen vaak niet. Vandaar dat je beter voor jezelf tracht in te schatten wat je aan kan. Staan aanschuiven aan de kassa van een drukke supermarkt is vaak te hoog gegrepen. Besteed gerust wat taken uit aan anderen. Feestdagen zijn vermoeiende dagen door het laat opblijven, de alcohol,… Wie geveld is door verdriet moet dan extra uitkijken dat dit je niet nog meer naar beneden haalt. Zeker alcohol zorgt dat verdriet als boosheid kan losbarsten, ten koste van wie je het meest dierbaar is.”

Luisteren

Hoe besteed je best aandacht aan wie worstelt met zo’n gemis? Manu Keirse: “Door te luisteren naar wat dit voor hén betekent. Met een oprechte vraag als ‘Vertel eens, hoe beleef jij nu de feestdagen?’ geef je hen de kans om op verhaal te komen. Zie af van advies of opmerkingen zoals ‘Je moet je daarover zetten’. Zo functioneert verdriet niet. Een andere veelgemaakte fout is dat mensen vanuit onmacht praten over hun eigen verlieservaringen. Of pogen te troosten door nog ergere verhalen boven te halen. Daardoor krijgt die ander de indruk dat je zijn verdriet minimaliseert. De meeste mensen willen praten als ze voelen dat er ruimte voor is. “

De kerstdagen, oud en nieuw… geen gemakkelijke periode voor ex-partners maar zeker ook voor de kinderen van gescheiden ouders. Daarom verwijs ik graag door naar een eerder artikel op deze website: Feestdagen voor kinderen van gescheiden ouders.

Ook de eerdere artikels Bij de deur afleveren graag  en (Net) gescheiden: 5 gouden kersttips zijn de moeite waard om even bij stil te staan.