Veelgestelde vragen over echtscheidingsbemiddeling:

Bemiddelingssessies bij scheiding, moeten we samen komen?

Het is aan te raden dat beide partijen samen naar de bemiddelaar komen. Het gaat er in bemiddeling immers om dat u samen een proces doorloopt en samen tot een oplossing komt.

Wanneer iemand individueel bij de bemiddelaar komt, is het achteraf heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om de meerzijdige partijdigheid te garanderen. Het kan dan ook zijn dat u na een of meerdere individuele gesprekken naar een collega- bemiddelaar wordt doorverwezen voor het verdere bemiddelingsproces.

Derde partijen zoals ouders, schoonouders, advocaten etc. kunnen enkel betrokken worden bij de bemiddelingssessies indien dit vooraf met de 2 partijen wordt besproken. Ook kinderen worden niet meegebracht naar de sessies tussen de partijen. Wel kunnen ze afzonderlijk worden gehoord zonder dat de 2 partijen aanwezig zijn.

Wat indien we willen scheiden maar niet tot een echtscheidingsakkoord komen?

Ondanks de inspanningen van alle partijen kan het gebeuren dat men via bemiddeling niet tot een volledig akkoord komt. Men is dan genoodzaakt om via andere wegen, meestal via de rechtbank, het conflict op te lossen.

Veelegstelde vragen - faq - bemiddelingAangezien bemiddeling steeds gebeurt op vrijwillige basis, staat niets de partijen in de weg om op eender welk moment de bemiddeling stop te zetten, te hervatten of naar de rechtbank te stappen. Partijen doen geen afstand van hun rechten door in bemiddeling te gaan.

Alles wat tijdens de bemiddelingssessie wordt gezegd of geschreven, is aan volledige geheimhouding onderworpen. Dit geldt zowel voor de bemiddelaar als voor de partijen.

Door de wet wordt schending van de geheimhoudingsplicht gesanctioneerd. Concreet betekent het dat er niets van wat gezegd wordt tijdens de bemiddelingssessies kan gebruikt worden in een eventuele latere procedure voor de rechtbank.

Welke documenten moet ik aanvragen voor de echtscheiding kan worden ingediend bij de Rechtbank?

Naar de eerste bemiddelingssessie brengt u in principe niets mee. Naarmate we evolueren bespreken we welke zaken/documenten nodig zijn om bij een akkoord tot homologatie door de rechtbank te kunnen overgaan.

◊ Uittreksel huwelijksakte
◊ Uittreksel geboorteakte van de minderjarige kinderen

Bij de meeste steden en gemeenten kan u deze documenten online aanvragen. Sommige gemeenten leveren ze gratis af, andere vragen een kleine vergoeding.

Ikzelf ben voornamelijk actief als erkend familiaal bemiddelaar in de gerechtelijke arrondissementen Mechelen – Turnhout en Leuven. Onder meer in Sint-Katelijne-Waver – Putte – Heist-op-den-Berg – Bonheiden – Rijmenam – Duffel – Lier – Mechelen – Willebroek – Keerbergen – Haacht – Boortmeerbeek etc.

Heeft u geen antwoord gevonden onder deze FAQ? Aarzel niet om meer informatie te vragen via het contactformulier.