Hoe verloopt bemiddeling?

Een bemiddelingssessie in het kader van een echtscheiding (voor gehuwden) of een ouderschapsovereenkomt (voor samenwonenden) duurt gemiddeld 60 à 90 minuten. Vermits bemiddelen een intensief proces is, is het niet aangewezen om de gesprekken langer te laten duren.

Het aantal bemiddelingssessies dat nodig is om tot een overeenkomst te komen, hangt in grote mate af van de aard en de duur van het conflict. Ook de persoonlijkheid en de ingesteldheid van de partijen spelen hierbij een rol.

Wanneer de standpunten nog niet te veel verhard zijn en er een grote bereidheid is tot communicatie, kunt u in 3 à 4 bemiddelingssessies tot een akkoord komen.

Uiteraard vragen aanslepende en diep gewortelde conflicten soms heel wat meer tijd.

Een snelle opstart van de bemiddelingsprocedure is voor mij een prioriteit. Hoe langer een conflict aansleept, hoe meer de standpunten immers verharden. Een eerste gesprek kan daarom meestal binnen de 5 dagen in Sint-Katelijne-Waver ( Mechelen ).

Tarieven bemiddeling bij scheiding

Een bemiddelingstraject is goedkoper dan een gerechtelijke procedure. U vermijdt onder meer de kosten van een advocaat en gerechtsdeurwaarder. U en uw partner betalen elk de helft van het uurtarief van de bemiddelaar. Dit is heel wat goedkoper dan een uurtarief van een advocaat of van 2 advocaten indien elk zijn eigen raadsman heeft.

Daarenboven is bemiddelen via een erkend bemiddelaar vrijgesteld van 21% BTW. Dit zorgt voor een aanzienlijke “korting” ten opzichte van advocaten. Het doorlopen van een bemiddeling verloopt doorgaans ook sneller en bespaart u dus stress, ergernis en geld.

bemiddelingssessies tarieven - bemiddelenHet is aan te raden dat beide partijen samen naar de bemiddelaar komen. Het gaat er in bemiddeling immers om dat u samen een proces doorloopt en samen tot een oplossing komt. De kosten van een bemiddeling worden dan ook door beide partijen gedragen.

Het tarief van een bemiddelingssessie en/of kennismakingsgesprek bedraagt 120 euro per uur, dit is dus 60 euro per persoon.

Voor het uitschrijven van een voorlopig of definitief akkoord betaalt u een forfait. De tarieven kan u hier terugvinden.

Bij een gerechtelijke bemiddeling (indien u wordt doorverwezen via de Rechtbank) komen er eenmalige extra administratieve kosten bij. In 2023 ging het om een extra kost van 150 euro, dus 75 euro per persoon.

Indien u een afspraak voor een bemiddelingssessie wilt afzeggen of verplaatsen, dan kan u dat tot 24u op voorhand. Doet u dat niet, dan wordt u een annuleringskost van 120 euro aangerekend. Meer algemene voorwaarden en prijzen kan u hier lezen.

Een bestaande EOT of ouderschapsplan wijzigen

Indien jullie wijzigingen willen doorvoeren met betrekking tot de kinderen aan een reeds uitgesproken echtscheiding of een eerder gehomologeerd ouderschapsplan, dan kan dat. De nieuwe afspraken omtrent bijvoorbeeld de verblijfsregeling of de kosten van de kinderen worden dan toegevoegd aan het eerdere vonnis of akkoord. Een nieuwe homologatie bij de rechtbank zorgt ervoor dat die clausules waarover jullie een nieuw akkoord hebben bereikt de oude afspraken vervangen.

Voor het wijzigen van een bestaand vonnis/ akkoord betaalt u een forfait. De tarieven kan u hier terugvinden.