Je scheiding regelen via bemiddeling, hoe gaat dat?

Het bemiddelingstraject omvat verschillende stadia:

◊ Verkennend bemiddelingsgesprek

In dit eerste gesprek krijgt elke partij tijd en ruimte om zijn verhaal te doen. Als erkend bemiddelaar zal ik hier in eerste instantie vooral luisteren en proberen inzicht te krijgen in het probleem. Vervolgens bekijken we samen wat ik voor u kan doen en spreken we verder concreet af.

Het is de bedoeling dat beide partijen aanwezig zijn bij dit bemiddelingsgesprek. Op die manier wordt mijn rol als neutraal en dus onpartijdig bemiddelaar gegarandeerd.

◊ Verschillende besprekingen

In de volgende gesprekken probeer ik de communicatie tussen de partijen open en constructief te laten verlopen. Ik begeleid u in het vinden van een evenwichtige en duurzame oplossing.

Wanneer de standpunten nog niet te veel verhard zijn en er een grote bereidheid is tot communicatie, kunt u in 3 à 4 bemiddelingssessies tot een akkoord komen. Echter hoe bemiddeling verloopt hangt nauw samen met de wil van de partijen om tot een akkoord te komen.

◊ Opstellen van deelakkoorden en eindakkoord

Zo stel ik bij scheidingsbemiddeling een scheidingsovereenkomst op waarin de overeengekomen regelingen omtrent ouderschap, roerende en onroerende goederen vervat worden.

◊ Indienen van de scheidingsovereenkomst bij de rechtbank

In geval van scheidingsbemiddeling maakt men wel het onderscheid tussen gehuwden en samenwonenden.

Wij zijn gehuwd en gaan scheiden

scheiding regelen - Samenwonen of trouwen - hoe verloopt bemiddelingSinds 1 september 2018 dienen gehuwde partijen niet meer in persoon te verschijnen voor de rechter bij een echtscheiding. Wel kan de rechtbank geval per geval beslissen om de partijen toch op te roepen.

De doorlooptijd tussen de indiening bij de rechtbank en de effectieve scheiding neemt dan ongeveer 3 – 4 maanden in beslag (afhankelijk van rechtbank tot rechtbank).

Wij zijn samenwonend en gaan scheiden

Een overeenkomst tussen de ex-partners volstaat hier. Het akkoord kan worden gehomologeerd door de rechtbank indien de partijen het wensen, maar is niet verplicht.

Als jurist-bemiddelaar adviseer ik hier toch om de afspraken over de kinderen door de rechtbank te laten bekrachtigen. Een gehomologeerde ouderschapsovereenkomst is immers afdwingbaar en geeft alleszins meer zekerheid.