Bedrag achterstallige alimentatie loopt op

Bedrag aan achterstallige alimentatie is opgelopen tot 432 miljoen euro

In het artikel Steeds meer gescheiden ouders betalen geen onderhoudsgeld kaartte ik deze problematiek al aan. Sindsdien is de situatie er niet op verbeterd. De Ochtend van Radio 1 (20/02/19) besteedde er aandacht aan.

Bedrag aan achterstallige alimentatie loopt op

Afgelopen jaar is het bedrag aan achterstallig onderhoudsgeld in België opgelopen tot 432 miljoen euro. Dat is ruim een derde meer dan vijf jaar eerder. Het innen van alimentatie is én blijft een bijzonder moeilijke onderneming.

DAVO, de Dienst voor Alimentatievorderingen, heeft vorig jaar bijna 30 miljoen euro aan alimentatie kunnen innen van onderhoudsplichtigen, dat is 22 procent meer dan in 2017. Maar dat bedrag is een peulschil in vergelijking met de nog achterstallige 432 miljoen euro aan alimentatiegeld, dat normaal gezien bij de onderhoudsgerechtigden had moeten terechtkomen. Boosheid, wraak of frustratie liggen vaak aan de basis van de weigering om onderhoudsgeld te betalen. “Maar het kan ook zijn dat de schuldenaar met andere schulden zit, of werkloos is”, zegt woordvoeder Francis Adyns van de FOD Financiën.

Scheiden is lijden, ook financieel

Dat de bedragen bij de invorderingen in 2018 zijn gestegen, wekt de schijn dat de betrokken partij sneller geneigd is zijn of haar deel te betalen. Maar volgens Francis Adyns ligt het eerder aan de  manier van innen bij DAVO. De intake en de invordering gebeuren afzonderlijk. Ook blijkt de inning via de fiscus, door eventuele fiscale teruggave, door te storten naar de ex-partner in plaats van naar de onderhoudsplichtige, een goede zaak. Maar hoe dan ook, vlotte betalingen van alimentatie blijken weinig evident.

achterstallige alimentatieEn toch kan de onderhoudsplichtige die weigert om alimentatie te betalen, worden vervolgd wegens het niet respecteren van de onderhoudsplicht. Elk jaar zijn er nog veroordelingen, al bij al redelijk beperkt tot een 150-tal per jaar. “Vaak probeert het parket de betaalweigeraar te overtuigen om toch maar de alimentatie te betalen”, zegt Adyns.

DAVO kan de onderhoudsgerechtigde helpen bij het verkrijgen van achterstallige alimentatie. Zo kan zij zelf een dwangbevel geven voor een gedwongen invordering en deze per aangetekend schrijven laten betekenen. Op die manier kan er beslag worden gelegd op onroerend goed en bij verkoop kan, met opbrengst, het verschuldigde onderhoudsgeld worden betaald.

Maar toch blijkt een verzoek tot tussenkomst aan DAVO geen garantie dat de dossiers snel worden afgerond. Verre van zelfs; in 2014 zijn er van de 3.692 dossiers amper 579 opgelost. Vorig jaar zijn er van de 3.762 dossiers, nog 2.968 gevallen waar een partner niet over de brug komt, of kan komen, met de alimentatie.

Toegang tot recht is moeilijker geworden

Liliane Versluys, advocate Familierecht  ziet meerdere oorzaken voor dit probleem. De toegang tot het recht is moeilijker geworden, stelt ze vast. Advocaten en deurwaarders zijn duurder sinds zij BTW-plichtig zijn. Ook het invoeren van de familierechtbanken, die de rol van de vrederechter overnamen, ziet zij als een hindernis: er zijn op dit ogenblik 13 familierechtbanken tegenover de 162 vrederechters die vroeger deze problemen behartigden en dichter bij de mensen stonden.

Daarnaast is het ook zo dat er gewoon meer scheidingen zijn, zegt Versluys. Vaak is de vader de ‘boosdoener’ die geen alimentatie betaalt, maar dat is niet altijd uit onwil. Ze vindt dat er meer moet ingezet worden op de ondersteuning van de vaderrol bij het uitwerken van een regeling.

Versluys wijst er verder op dat het sinds 2014 mogelijk is om de intrekking van het rijbewijs ‘als stok achter de deur’ toe te passen bij het niet betalen van alimentatie….alleen is die veroordeling tot nu toe slechts 1 maal gebeurd (namelijk een keer in 2016).

Het is dus duidelijk dat dit geen optie is. Misschien is inzetten op bemiddeling nog altijd het beste middel om een en ander te regelen… in het belang van de kinderen!

Lees ook: Vijf dingen die u moet weten over alimentatie