Nieuw erfrecht en nieuw samengestelde gezinnen

Nieuw erfrecht schept kansen voor nieuw samengestelde gezinnen

Vorige week kon u hier het eerste deel lezen van een artikel van Johan Adriaens over het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de mogelijkheden voor nieuw samengestelde gezinnen. Hieronder volgt het tweede deel.

Hoe bescherm je je kinderen uit een vorige relatie?

Koppels met kinderen uit een vorig huwelijk kunnen in hun huwelijkscontract een beding opnemen waardoor ze elkaars erfrecht verminderen en maximaal beperken tot het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. Zoiets heet het Valkeniersbeding. Ze kunnen dat doen als ze trouwen of later via een wijziging van hun huwelijkscontract. Voortaan kunnen ze nog een stapje verder gaan en afspreken dat de langstlevende het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad niet erft, wat in het voordeel is van de kinderen uit de vorige relatie. In dat geval krijgt de langstlevende echtgenoot vanaf het overlijden van de partner wel altijd zes maanden het recht om in de woning te blijven wonen en de huisraad te gebruiken. Dat recht kan je elkaar niet ontnemen in het huwelijkscontract.

Hoe laat je je pluskind erven?

nieuw samengestelde gezinnenWettelijk gezien erven pluskinderen niet automatisch van hun plusouders. Wil je iets nalaten aan je pluskinderen, dan moet je een testament maken. Door dat testament zullen je pluskinderen hetzelfde tarief erfbelasting betalen als je eigen kinderen. In Brussel en Wallonië moeten de plusouders gehuwd zijn of wettelijk samenwonen. In Vlaanderen gelden de lagere tarieven voor erfbelasting ook voor pluskinderen van feitelijk samenwonende partners die minstens één jaar effectief samenwonen.

Als er een gemeenschappelijk vermogen is, erft een pluskind onrechtstreeks een stuk van zijn plusouder. Het is immers automatisch erfgenaam van zijn echte ouder. Stel dat jij als plusouder de enige kostwinner bent van het gezin, dan vallen bij het wettelijk stelsel jouw beroepsinkomsten in de huwelijksgemeenschap. Als de echte ouder van je pluskinderen overlijdt, dan zit de helft van jouw beroepsinkomsten in zijn/haar nalatenschap.

Vruchtgebruik/Blote eigendom

Vruchtgebruik + blote eigendom = volle eigendom. De vruchtgebruiker van een huis mag erin blijven wonen, ook al verkoopt de blote eigenaar het aan iemand anders. De vruchtgebruiker mag ook de opbrengst innen, wat in het geval van een huis wil zeggen dat hij het mag verhuren.

Bron: Johan Adriaens in Plusmagazine 

Lees ook:

Nieuw erfrecht schept kansen voor nieuw samengesteld gezin

Huisvrouw/man niet langer in de kou na echtscheiding

Erfenis in een nieuw samengesteld gezin

Meer solidariteit bij scheiding