Nieuw samengesteld gezin, juridische en financiële regelingen

Juridische en financiële regelingen in een nieuw samengesteld gezin

Bij een scheiding moeten er heel wat juridische en financiële regelingen getroffen worden. Als u dan later in een nieuwe relatie stapt of een nieuw samengesteld gezin vormt, moet er opnieuw een en ander geregeld worden. Dat is niet altijd evident vermits er nu op zijn minst een extra speler/partner betrokken is.

Heikele punten

De financiële regeling en de kinderen liggen het moeilijkst binnen een Nieuw Samengesteld Gezin (NSG). Tussen de leden van het gezin moet er op relationeel vlak een nieuw evenwicht gevonden worden. Maar bovendien is het ook nog eens zoeken naar de juridische en financiële evenwichten. Dat kan voor heel wat (extra) spanning zorgen.

Duidelijke afspraken op papier

Bij de opstart van een nieuw samengesteld gezin geldt eigenlijk hetzelfde als bij een scheiding: duidelijke afspraken maken en alles op papier zetten. Daarom is het belangrijk dat deze onderwerpen geen taboe zijn en dat er open en eerlijk over gesproken kan worden. Dat hoeft niet meteen een blijk van wantrouwen jegens elkaar te zijn, maar getuigt eerder van een toekomstgerichte visie. Evenwichtige, door alle partijen gedragen afspraken creëren rust in de relatie.

Heeft u al eerder financiële afspraken gemaakt in uw nieuw samengesteld gezin maar voelt u zich daar niet meer goed bij? Durf het gesprek aangaan. Het is niet omdat u en uw partner al enkele jaren op dezelfde manier omgaan met uw financiële regeling, dat deze regeling niet herzien kan worden.

Vooral heikele kwesties zoals erfrecht en erfopvolging binnen een nieuw samengesteld gezin kunnen best zo vroeg mogelijk geregeld worden. Uiteraard kunt u zich hiervoor best informeren bij een professional.

Aandachtspunten 

Afhankelijk van het statuut van uw relatie (gehuwd, feitelijk of wettelijk samenwonend) is het belangrijk om onderstaande punten grondig met elkaar door te spreken.

Groeipakket/kinderbijslag

Sinds 1 januari 2019 spreken we niet meer over kindergeld of kinderbijslag maar over ‘het groeipakket’. Hoe zit dat nu precies in elkaar? Hoe wordt dat geld verdeeld als u gescheiden bent of een nieuw samengesteld gezin vormt? U leest er meer over in Groeipakket, hoe verdeel je dat bij scheiding?

Budget

In principe kan men het budgetbeheer in een nieuw samengesteld gezin grotendeels regelen zoals in andere gezinnen. Alleen moet u rekening houden met enkele extra afspraken die gemaakt moeten worden. Is er sprake van een verdeelsleutel, bijvoorbeeld afhankelijk van het inkomen? Hoe gebeuren de uitgaven voor eigen kinderen en voor de gemeenschappelijke kinderen?

Belastingen

Voor de belastingen kan het interessant zijn om de kinderen te groeperen omdat het belastingvrij minimum verhoogt per kind dat u ten laste heeft. De voor- en nadelen van fiscaal co-ouderschap moet u uiteraard met uw vorige partner bekijken. Bij fiscaal co-ouderschap blijft een kind fiscaal ten laste van één ouder, maar krijgt elke ouder de helft van de toeslag van de belastingvrije som. Uiteraard is een goede verstandhouding met de ex-partner hiervoor belangrijk. Zo kan u het fiscaal voordeel dat de ex-partner verliest, doorstorten en de belastingwinst samen delen.

Meer hierover in Belastingen en co-ouderschap en Wat u moet weten over belastingaangifte na scheiding

Erfenis

Sinds 1 september 2018 is de nieuwe regeling rond erven in voege. Ze zorgt voor meer solidariteit bij scheiding en schept meer mogelijkheden voor nieuw samengestelde gezinnen. U leest er meer over in Nieuw erfrecht en nieuw samengestelde gezinnen (deel 1) en (deel 2)

Ook interessant:

Erfrecht: wie erft wat in een NSG?

Hertrouwen, wat met de erfenis van mijn kinderen?

Erfenis na scheiding

Wat gebeurt er als mijn vriendin overlijdt? Moet ik dan verplicht verhuizen?

nieuw samengesteld gezin

Als jurist en ex-advocaat weet ik als geen ander hoe belangrijk een goede en evenwichtige overeenkomst is bij een scheiding of relatiebreuk. Dit zowel voor het nu als met het oog op de toekomst.

Een snelle opstart van de bemiddeling, binnen de week, is steeds mogelijk en verkleint de kans op onnodige ruzies en escalaties.

Als erkend familiaal bemiddelaar ben ik voornamelijk actief in de gerechtelijke arrondissementen Mechelen en Turnhout alsook Leuven en meer specifiek in onder meer Sint-Katelijne-Waver – Putte – Beerzel – Heist-op-den-Berg – Schriek – Bonheiden – Rijmenam – Duffel – Lier – Koningshooikt – Mechelen – Willebroek – Leuven – Keerbergen – Boortmeerbeek – Haacht etc.