Hertrouwen, wat met de erfenis van mijn kinderen?

Hertrouwen na scheiding zonder de erfenis van de kinderen aan te tasten

In een vorig artikel ‘Erfrecht: wie erft wat in een nieuw samengesteld gezin’ had ik het al over het nieuwe erfrecht dat sinds september 2018 van kracht is. Hieronder illustreer ik aan de hand van een casus welke opties u nog meer heeft om de erfrechten van de nieuwe echtgenoot/echtgenote te beperken ten voordele van uw kinderen.

Ik zal opnieuw trouwen. Hoe kan ik mijn kinderen uit een vorige relatie beschermen? En kan ik mijn partner onterven?

Voor wie al kinderen heeft, is hertrouwen niet zonder gevolg. Als u getrouwd bent, dan is uw partner een beschermde erfgenaam en krijgt hij/zij in principe het vruchtgebruik over uw hele erfenis. U kunt dat vruchtgebruikrecht wel herleiden tot een kleiner deel. Maar uw partner zal minimaal het vruchtgebruik over de helft van uw nalatenschap, en zeker het vruchtgebruik over de gezinswoning en de inboedel erven.

Valkeniers-clausule

Indien u dat niet wilt, is er ook nog de Valkeniers-clausule die u in uw huwelijkscontract kan opnemen. Daarmee kunt u in overleg met uw partner, elkaars rechten in de nalatenschap beperken. Maar die clausule slaat nooit op het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel.

hertrouwen - erfenisOnterven

Het nieuwe erfrecht dat sinds september 2018 van kracht is, laat toe nog verder te gaan. Gehuwden met kinderen uit een vorige relatie kunnen elkaar nu volledig onterven en elkaar zelfs het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel ontnemen. Om te vermijden dat de langstlevende onmiddellijk moet verhuizen, krijgt hij wettelijk wel het recht om nog minstens zes maanden te wonen in de gezinswoning.

Schenken

Een andere optie is om de kinderen zoveel mogelijk te schenken voordat u hertrouwt. Zo helpt u niet alleen uw kinderen, maar vermijdt u ook erfbelasting. Bovendien voorkomt u zo eventuele problemen tussen uw kinderen en hun stiefouder. Er is immers geen enkele betrokkenheid of akkoord van de partner van het tweede huwelijk nodig.

Bron:

Netto Erfenisgids 2019 van De Tijd (september 2019)