Als huurders gaan scheiden

Als huurders uit elkaar gaan

Mijnheer vertrekt, mevrouw blijft wonen. Je huurders gaan scheiden. Ze hebben destijds het huurcontract samen ondertekend. Ook de huurwaarborg stond op naam van beiden. Wat nu?

Huurcontract

Door hun handtekening blijven beide partners gebonden door het huurcontract. Die overeenkomst blijft dus van toepassing. De verhuurder kan hen elk apart aanspreken. De partner die beslist om niet langer in het pand te wonen, kan daardoor niet zonder meer vertrekken en de verplichtingen uit het huurcontract naast zich neerleggen. Het koppel moet de zaak samen oplossen. Er zijn twee mogelijkheden. In beide gevallen is de medewerking van de ex-partner vereist.

Twee mogelijkheden

Ofwel zegt het koppel de huur gezamenlijk op volgens de regels die  normaal gelden inzake opzegging, qua termijn en qua eventuele opzeggingsvergoeding. Vervolgens vraagt de dame om een nieuwe overeenkomst met de verhuurder te sluiten.

Ofwel gaat de verhuurder akkoord om gewoon een addendum op te stellen bij de oorspronkelijke overeenkomst, met de vermelding dat de man het pand heeft verlaten. De verhuurder laat dat document zowel door de man als de vrouw ondertekenen.

Wanneer mevrouw er niet uit komt met haar ex over hoe ze dit aanpakken, zal ze de hulp moeten inroepen van de rechtbank. Tot zolang kan de verhuurder zich op grond van de huidige overeenkomst tot beide partners richten.

Huurwaarborg

Indien de bestaande overeenkomst wordt opgezegd en mevrouw verder huurt op basis van een nieuwe overeenkomst, moet de verhuurder de huurwaarborg die oorspronkelijk was gestort, vrijgeven (voor zover er geen huurschade is natuurlijk). Als huurders gaan scheiden dan moet de partner die blijft wonen, opnieuw een waarborg storten. Werd er geopteerd voor een addendum bij het contract, dan blijft de waarborg behouden en bepaalt het koppel onderling of zij elkaar compenseren of niet.

Bron: Budget & Recht juli/augustus 2020

Lees ook: Mag ik bij scheiding de sloten van onze woning laten veranderen?

huurders scheiden