Groeipakket, hoe verdeel je dat bij scheiding?

Kindergeld werd groeipakket. Hoe verdeel je dat bij scheiding?

Sinds 1 januari 2019 spreken we niet meer over kindergeld of kinderbijslag maar over ‘het groeipakket’. Hoe zit dat nu precies in elkaar? Hoe wordt dat geld verdeeld als u gescheiden bent of een nieuw samengesteld gezin vormt?

Van kindergeld naar groeipakket

Sinds 1 januari 2019 spreken we over het groeipakket. Kinderen die voor die datum geboren zijn krijgen nog de oude tarieven. Voor kinderen die na die datum geboren zijn, is er een nieuwe regeling.

Hoe ziet dat groeipakket er nu precies uit?

° In principe krijgt elk kind dat na 1 januari geboren is een gelijke kinderbijslag ongeacht zijn rang in het gezin (1ste,2de,3de… kind) of zijn leeftijd. De rangregeling en leeftijdsbijslagen werden dus afgeschaft. Dat vast basisbedrag is 163 € .

° Daarnaast is er ook voor elk kind de jaarlijkse schoolbonus. Dat bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

° De participatietoeslagen zijn gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. Het gaat om de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag.

° Met de zorgtoeslagen geeft men extra steun aan de wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

° De sociale toeslag tenslotte is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin.

Wat bij co-ouderschap?

groeipakket

Bij co-ouderschap heeft iedere ouder het recht op de helft van het groeipakket. Maar de ouders moeten wel samen 1 rekening kiezen waarop dat bedrag gestort wordt. Dat kan niet verdeeld worden onder verschillende rekeningen. Meestal wordt er dan gewerkt met een “kinderrekening” waarop het groeipakket terecht komt en waarvan bepaalde kosten voor de kinderen door beide ouders kunnen gedaan worden.

Maakt het uit bij welke ouder het kind ten laste is?

Waar een kind ten laste is, maakt niets uit voor het groeipakket. Daarenboven maakt het intussen niets meer uit of het uw eerste, tweede of vijfde kind is. Elk kind dat geboren wordt, krijgt voortaan hetzelfde groeipakket. Vroeger werkte dat met rangen en kreeg u andere bedragen voor uw eerste, tweede of derde kind. Dan kon het ook zijn dat het ene kind bij de ene ouder bleef en het andere kind bij de andere ouder en dat de ouders toch verschillend kindergeld kregen voor die kinderen. Dat is nu dus allemaal verleden tijd.

Hoe zit het met de sociale toeslag na een scheiding?

Voor de sociale toeslag wordt gekeken naar het gezin waarin het kind nu (deels) opgroeit. Als u ieder de helft van de tijd voor uw kind zorgt, heeft ook ieder recht op de helft van die sociale toeslag. Als uw jaarlijkse inkomen onder €30.984 ligt, dan heeft u dus recht op de helft van die toeslag en daarbij maakt het niet uit of uw kind nog het bedrag uit het oude of uit het nieuwe systeem ontvangt. Die helft kan trouwens wél apart op uw rekening gestort worden.

Als uw gezinssituatie na een tijd verandert, dan wordt de sociale toeslag opnieuw bekeken. Als u een nieuwe relatie/gezin krijgt en uw gezamenlijke jaarinkomen ligt boven dat bedrag, dan heeft u niet langer recht op die sociale toeslag.

Bronnen:

Radio 2, De inspecteur ( 5/11/19)

Groeipakket.be

Gezinsbond

Kind en gezin