Scheiden, wat je moet weten als je niet voor verrassingen wil komen te staan

Niet elke scheiding verloopt zo vlot als in ‘Blind getrouwd’: dit moet je weten als je niet voor verrassingen wil komen te staan

Bij een scheiding komt heel wat meer kijken dan men op het eerste zicht denkt. Wat met het huis dat je samen kocht? Moet er een onderhoudsuitkering betaald worden? Wat als de ene partner veel geklust heeft in de woning? Wat is de meest voordelige situatie voor het huis: verkopen of één partner die er blijft wonen en die de andere uitkoopt? Heel wat vragen dus …In Het Nieuwsblad (10/04/19) beantwoordden advocaat De Neve en notaris Van Tricht een aantal van deze vragen.

Wat is de meest voordelige situatie voor het huis?

De Neve: “Als een van beide partijen in staat is om de ander de helft (de waarde van de woning min het resterende bedrag op de lening, gedeeld door twee, nvdr.) uit te betalen en de rest van de lening over te nemen, dan is dat de interessantste optie. Maar in heel wat gevallen lukt dat niet, zelfs niet met de hulp van ouders of een nieuwe partner. In dat geval moet er zo vlug mogelijk tot een verkoop worden overgegaan.”

 Van Tricht: “Uitzonderlijk wordt overeengekomen dat men de woning samen in eigendom houdt en dat de echtgenoot die in de woning blijft wonen, een maandelijkse vergoeding betaalt aan de ander. Dat mag slechts vijf jaar duren, al kan de overeenkomst wel vernieuwd worden.”

Lees ook: Huis in scheiding: wat zijn de opties en Hoe het huis verdelen bij echtscheiding

Als je de ander uitkoopt, moet je dan een nieuwe woonlening aangaan? Of is een consumentenkrediet een betere oplossing?

De Neve: “De belangrijkste vraag is: hoeveel bedraagt de lening nog op het moment van de scheiding? Is dat minder dan 20.000 euro, dan kan een consumentenkrediet een optie zijn, maar let er dan wel op dat je voldoende banken vergelijkt, want sommigen rekenen daar zeer hoge intresten voor aan. Is het bedrag hoger, dan blijf je beter bij een hypothecaire lening. Dat kan de bestaande lening zijn, of een nieuwe die je kan onderhandelen bij je eigen bank of andere.”

Wat als de ene partner veel geklust heeft in het huis? Kan hij/zij dat op een of andere manier in rekening brengen?

De Neve: “Zweet wordt niet vergoed, zo luidt het algemeen principe. Al zijn er wel uitzonderingen: als de ene partij kan aantonen dat hij twee jaar zijn werk heeft opgezegd om in het huis te werken, kan er bijvoorbeeld wel een vergoeding volgen.”scheiden

Als één iemand het huis overneemt, wat moet je dan regelen zodat de schulden niet meer op de ander verhaald kunnen worden?

De Neve: “De partij die de woning verlaat, kan vragen dat zijn of haar naam geschrapt wordt uit de leningsakte. Als de bank daarmee instemt, kunnen de schulden in de toekomst niet meer op hem of haar worden verhaald. De bank is vaak makkelijker te overtuigen om jouw naam uit de akte te schrappen wanneer de overnemende partij een nieuwe medelener of borg voorstelt. Dat kan bijvoorbeeld een nieuwe partner zijn, of de ouders.”

Moeten beide partners de brandverzekering, de energiekosten… betalen zolang het huis op hun naam staat?

Van Tricht: “Energiekosten zijn niet verbonden aan het eigendomsrecht, maar aan het genot van de woning. Het is dus aan de partij die er blijft wonen om die volledig te betalen. De brandverzekering is een moeilijker verhaal: in principe moet het risico voor de bewoner én voor de eigenaar gedekt worden. Vergelijk het met een huurwoning, waarbij zowel de eigenaar van de woning als de huurder verzekerd moet zijn. Bij een scheiding heb je dus de bizarre situatie dat de ene partij een stukje verzekerd moet zijn als eigenaar én bewoner, en de andere nog een stukje als eigenaar. Al wordt in de praktijk de hele polis vaak – schriftelijk – overgeheveld naar de bewoner.”

Lees ook: Welke kosten zijn er bij de overname van een woning?

Wanneer moet een onderhoudsuitkering betaald worden?

Van Tricht: “Echtgenoten kunnen bij een scheiding op elk ogenblik overeenkomen over een eventuele uitkering tot levensonderhoud, het bedrag ervan en de regels waarbij dat bedrag herzien kan worden. Wordt er geen overeenkomst bereikt, dan mag de behoeftige echtgenoot (die niet genoeg verdient om normaal te kunnen leven, nvdr.) een uitkering vorderen bij de familierechtbank. Die uitkering bedraagt maximaal een derde van het inkomen van de uitkeringsplichtige en de duur ervan mag niet langer zijn dan die van het huwelijk.”

Lees ook: Partneralimentatie bij echtscheiding en Vijf dingen die u moet weten over alimentatie

Wat zijn de gevolgen voor je pensioen?

De Neve: “In principe zijn die er niet. Al is hier ook een uitzondering: ben je huisvrouw (of -man) geweest, dan kan je een bijzonder pensioen aanvragen op basis van de loopbaan van de ex-echtgenoot, als werknemer, zonder dat die dat voelt. Het rustpensioen voor de uit de echt gescheiden echtgenoot wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen. Voor de jaren gedurende de huwelijksperiode berekent de pensioendienst het pensioen, op basis van de loopbaan van de ex-echtgenoot, alsof de aanvrager zelf die activiteit had uitgeoefend.”

Lees ook: Pensioen en scheiding

Zijn er zaken die vaak “vergeten” worden bij de regeling van een scheiding?

De Neve: “De levensverzekering. Heel vaak vergeten omdat men niet weet dat men er recht op kan hebben. Ook hier geldt: de behoeftige of economisch zwakkere partij is doorgaans minder goed geïnformeerd, kan vaak geen advocaat raadplegen, en weet dus gewoonweg niet dat daar ook mogelijk iets te rapen valt. Alles hangt af van het gebruikte huwelijksstelsel. Is dat één met scheiding van goederen, dan wordt de levensverzekering niet verdeeld. In andere gevallen wel omdat dat beschouwd wordt als spaargeld, maar alleen het bedrag dat gespaard werd tijdens het huwelijk.”

Bron: Het Nieuwsblad – She 10/04/19