Bemiddeling verplicht bij echtscheiding met kinderen?

Maak bemiddeling verplicht bij echtscheiding met kinderen

Dat is waarvoor de Kinderombudsman in Nederland pleit. Hij vindt dat kinderen die een scheiding meemaken beter moeten worden beschermd. Hij stelt voor dat alle ouders die uit elkaar gaan, verplicht hulp krijgen via bemiddeling. Jongeren die het zelf hebben meegemaakt, steunen dat voorstel.

‘Het had enorm veel geholpen als mijn ouders meteen verplicht professionele hulp hadden gekregen, waarin ze gedwongen werden om samen afspraken te maken over mijn omgangsregeling. Als je gaat scheiden ga je als partners uit elkaar. Maar nooit als ouders. Ik denk dat er veel ellende, rechtszaken en verdriet was voorkomen als een professional dit meteen aan mijn ouders had verteld.’ (bron: NOS.nl)

Wetsvoorstel

Bemiddeling ring scheidingIn Nederland heeft de SGP in die zin een amendement ingediend op een VVD-wetsvoorstel over het gebruik van bemiddeling.

Deze vorm van bemiddeling wordt ingezet om bittere, langdurige rechtszaken te kunnen voorkomen. Pas na een aantal gesprekken met deze mediator komt de rechter in beeld, zo wil de SGP, al zal een eerdere gang naar de rechter altijd een optie blijven.

Ouders zijn nu al verplicht om een “ouderschapsplan” op te stellen, maar de SGP wil dat dit gebeurt met de hulp van de bemiddelaar. Doel hiervan is om de emotionele gevolgen van een scheiding voor kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Meerderheid
Ook de Kinderombudsman had hier vorig jaar al voor gepleit. De SGP rekent op steun van een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer, aangezien coalitiepartijen VVD en PvdA eerder  een voorstel deden om mediation bij vechtscheidingen verplicht te maken.

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt laat nu aan NU.nl weten dat verplichting wat hem betreft te ver gaat. Wel is hij er voor om mediation dwingender te maken in het geval van scheidingen met kinderen.

De VVD stelde destijds dat uit ervaringen in Scandinavië blijkt dat verplichte mediation het aantal vechtscheidingen met 50 procent heeft doen afnemen. De regeringspartij wilde toen mediation verplichten in de 20 procent van de gevallen dat de ouders er zonder een gang naar de rechter niet uitkomen.

Te ver
Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) zei vorig jaar dat een verplichting wat hem betreft te ver gaat. Wel vindt hij het een goede zaak dat de rechter ouders op vrijwillige basis naar een mediator kan verwijzen.

De SGP vindt dit echter te vrijblijvend. “Grote verliezers bij een conflict zijn kinderen. Mediation wordt al ingezet in een deel van de echtscheidingen. Maar juist waar deze bemiddeling het hardst nodig is, wordt er geen gebruik van gemaakt. Met alle drama’s van dien”, aldus SGP-leider Kees van der Staaij.

Door: NU.nl/Lucas Benschop (27/01/2015)

Ook in België?

Het zou een goede zaak zijn indien bij ons een gelijkaardig initiatief zou genomen worden. Welke partij steekt hiervoor zijn nek uit? Kinderen zijn bij een conflict immers altijd de grote verliezers. Bemiddeling kan vechtscheidingen en bittere, langdurige rechtszaken voorkomen. Vechten voor je kinderen betekent dan: vrede sluiten voor je kinderen…