Welke kosten zijn er bij de overname van een woning

Huis in scheiding: de kosten bij overname van de woning

Een prangende vraag bij het inkopen van de gezinswoning is hoeveel de notariskosten en de verdeeltaks bedragen.

Zoals ik in een vorig artikel link Miserietaks of verdeelrecht bij beëindiging van uw relatie al aanhaalde, maakt men bij het bepalen van de kosten een onderscheid tussen enerzijds gehuwde en wettelijk samenwonende koppels en anderzijds feitelijk samenwonende koppels. Hieronder volgt een simulatie.

Gehuwd of wettelijk samenwonend

Situatie:

Huidige waarde van de woning: 350000 €

Eigendom mevrouw volgens aankoopakte: 50 %

Eigendom meneer volgens aankoopakte: 50%

Wie koopt de woning in: mevrouw

Resultaat:

Verdeeltaks (op huidige waarde): 3500 €  Concreet gaat het om een tarief van 1% op de verkoopwaarde van het onroerend goed waarvan mevrouw na aankoop eigenaar wordt. Dit is de verkoopwaarde van het deel dat mevrouw aankoopt én het deel dat mevrouw al bezat.

Kosten notaris en registratie (inclusief BTW): 4273 € Deze kosten omvatten: de dossierkosten voor de akte van toebedeling en de akte van bekrachtiging, de erelonen van de notaris, het vast recht registratie, het recht op geschrift en de kosten van het hypotheekkantoor en BTW)

TOTALE KOSTEN INKOOP WONING: 7773 €

Feitelijk samenwonend 

Situatie: idem hierboven

Huidige waarde van de woning: 350000 €

Eigendom mevrouw volgens aankoopakte: 50 %

Eigendom meneer volgens aankoopakte: 50%

Wie koopt de woning in: mevrouw

Resultaat:

Verdeeltaks (op huidige waarde): 8750 €  Concreet gaat het om een tarief van 2,5% op de verkoopwaarde van het onroerend goed waarvan mevrouw na aankoop eigenaar wordt. Dit is de verkoopwaarde van het deel dat mevrouw aankoopt én het deel dat mevrouw al bezat.

Kosten notaris en registratie (inclusief BTW): 4273 € Deze kosten omvatten: de dossierkosten voor de akte van toebedeling en de akte van bekrachtiging, de erelonen van de notaris, het vast recht registratie, het recht op geschrift en de kosten van het hypotheekkantoor en BTW)

TOTALE KOSTEN INKOOP WONING: 13023 €

Let op dit is slechts een simulatie. De kosten van uw dossier kunnen hiervan afwijken. Een verschil van ongeveer 10-12% op de notaris-en administratiekosten is mogelijk. Bovendien zijn de kosten voor het afsluiten van de huidige lening en de bankkosten voor het aangaan van een nieuwe lening niet meegerekend in deze simulatie.

Uit de boot

kostenZoals ik eerder al aanhaalde, vallen feitelijk samenwonenden, jammer genoeg, uit de boot. Voor hen geldt helaas het tarief van 2,5%. De regering maakt dus een onderscheid tussen wettelijk en feitelijk samenwonenden. Men verantwoordt dit onderscheid door erop te wijzen dat gehuwden en wettelijk samenwonenden hun samenleving geformaliseerd hebben en daardoor wederzijdse rechten en plichten hebben opgenomen. Bovendien is het moeilijk om de groep feitelijk samenwonenden precies af te bakenen en om aan te tonen hoe lang zij al samenwonen.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be