Hoe het huis verdelen bij echtscheiding

Huis in scheiding: hoe gebeurt de verdeling?

Een scheiding is niet alleen emotioneel ingrijpend maar roept ook heel wat financiële vragen en onzekerheden op. Hoe moet de verdeling van het huis precies gebeuren? Wat met de hypothecaire lening? Wordt mijn eigen inbreng wel degelijk verrekend? Wat blijft er uiteindelijk nog voor mij over?

Prangende vragen waarop een bemiddelaar een antwoord kan geven.

Berekenen van de verdeling

Hieronder geef ik een overzicht van de parameters waarmee rekening gehouden moet worden bij het berekenen van de verdeling. Het gaat hierbij om een simulatie.

Situatie:

Huidige waarde woning/verwachte verkoopprijs: 350.000 €

Eigendom mevrouw volgens aankoopakte: 50%

Eigendom meneer volgens aankoopakte: 50%

Totaalbedrag openstaande hypotheken en leningen (bij bank of familie of…): 100.000 €

Eigen geld inbracht door mevrouw: 30.000 €

Eigen geld ingebracht door meneer: 25.000 €

In principe vermeerdert de eigen inbreng van de echtgenoten met de meerwaarde op de woning. Bij verlies op de woning vermindert de eigen inbreng uiteraard.

Aankoopwaarde/nieuwwaarde woning: 350.000 €

Verbouwingswerken: 40.000 €

Berekening:

Beschikbaar na terugbetalen lening (verkoopprijs-lening): 250.000 €

Geïnvesteerd in de woning (aankoopwaarde + verbouwingswerken): 390.000 €

Meer-of minwaarde t.o.v. verkoop (huidige waarde van woning – geïnvesteerd bedrag): – 40.000€

Hoeveel is de inbreng van de echtgenoten vandaag waard rekening houdend met de meerwaarde/minwaarde? In dit geval gaat het om minwaarde. Deze bedraagt -10% aangezien de huidige verkoopwaarde (€ 350.000) slechts 89,74% (-> afgerond 90%) bedraagt van het geïnvesteerde bedrag (€ 390.000)

Eigen inbreng mevrouw geactualiseerd: 27.000 € (= -10% t.o.v. eigen inbreng van € 30.000)

Eigen inbreng meneer geactualiseerd: 22.500 € (= -10% t.o.v. eigen inbreng van € 25.000)

Beschikbaar na aftrek eigen middelen: 200.500 €

Resultaat:

huis - scheidingHet resultaat van deze berekening wordt verdeeld over de echtgenoten in functie van de eigendomsverhouding zoals die opgenomen is in de eigendomsakte:

Aandeel mevrouw in de woning: 127.250 €

Aandeel meneer in de woning: 122.750 €

Verkopen aan derden, inkopen of….

Beslissen wat er met de (gezins)woning moet gebeuren is niet zo evident. Er zijn diverse mogelijkheden. In een volgend artikel geef ik een overzicht van de verschillende opties. Ik besteed dan ook aandacht aan de notariële kosten.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be