Vijf dingen die u moet weten over alimentatie

Alimentatie, vijf dingen die u moet weten over onderhoudsgeld

Bij een scheiding komt het begrip alimentatie vaak opduiken. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Hieronder 5 dingen die u zeker moet weten over alimentatie.

Soorten alimentatie

Alimentatie wordt in ons land ook ‘onderhoudsgeld’ of ‘onderhoudsbijdrage’ genoemd. Het komt erop neer dat u na de scheiding nog verplicht bent om financieel voor de kinderen te zorgen. Volgens de wet moeten beide ouders bijdragen aan de kosten van opvoeding, opleiding en huisvesting. In dit geval spreken we van kinderalimentatie.

Daarnaast bestaat er ook partneralimentatie. Dat betekent dat de minst kapitaalkrachtige partner onderhoudsgeld ontvangt van zijn of haar ex. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een erg grote kloof is tussen de inkomens van beide partners, of wanneer een van de partners altijd voor de kinderen en het huishouden heeft gezorgd. Lees ook: ‘Onderhoudsuitkering tussen ex-partners bij echtscheiding’

Wie moet er betalen?

In het gros van de gevallen is het nog steeds de man die de alimentatie betaalt. Dat komt omdat het loon van mannen gemiddeld nog steeds hoger ligt dan dat van vrouwen, en omdat de kinderen in de meeste gevallen nog steeds vaker bij hun moeder inwonen.

Hoeveel moet er betaald worden?

Helaas is er geen hapklaar antwoord op deze vraag. Er bestaan wel een aantal berekeningsmodules (zoals die van de Gezinsbond of de methode Renard). Maar geen van beide methodes is bindend, en in de rechtbank worden ze zelden zomaar overgenomen. Vaak wordt er bij de berekening van het bedrag rekening gehouden met verschillende factoren die sterk kunnen variëren.

alimentatieTen eerste is er de verblijfsregeling: wanneer het kind voltijds bij één van de ouders verblijft, dan zal de onderhoudsbijdrage bijvoorbeeld hoger liggen dan bij een gelijkmatig verdeeld verblijf. Een tweede belangrijk criterium: de inkomsten en mogelijkheden van beide ouders. En daar wringt volgens echtscheidingsadvocate Liliane Versluys het schoentje:

“Geld is nog steeds erg vaak een taboe. Een loonfiche voorleggen en het inkomen prijsgeven, dat is nog gangbaar. Maar mensen geven niet graag prijs hoeveel ze op hun spaarrekening hebben staan, of welk kapitaal ze al geërfd hebben. Dat ligt veel gevoeliger en is minder makkelijk te traceren.”

Een derde pijler is de concrete kostprijs voor een kind. Die hangt samen met de leeftijd van het kind, zijn of haar studies, enzovoort. En dan zijn er ook nog de ‘buitengewone’ kosten. Dat zijn kosten die minder vaak voorkomen (zoals grote medische kosten, grote schoolkosten, kosten voor sport en ontspanning, enzovoort).

Deze vier variabele factoren maken dat het moeilijk te voorspellen valt hoeveel de alimentatiekost precies zal bedragen.

Kan dat bedrag sterk verschillen?

Vandaag blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen dat het onderhoudsgeld voor kinderen van gescheiden ouders vaak nattevingerwerk is. Elke Claessen van de Universiteit Antwerpen onderzocht 2500 belastingaangiftes van gescheiden koppels. Volgens haar zijn er grote verschillen in de bedragen, afhankelijk van de methode, de plaats en de rechter.

Volgens het onderzoek zouden de bedragen voor 2 kinderen in Vlaanderen kunnen gaan van 38 euro tot 600 euro per maand, zelfs in gelijkaardige situaties. Elke Claessens en Dimitri Mortelmans pleiten daarvoor om een onder- en bovengrens in te stellen, zodat de verschillen in alimentatie een pak minder groot zouden worden.

Lees hierover ook ‘Onderhoudsbijdrage voor kinderen is nattevingerwerk’ en ‘Onderhoudsbijdrage bij scheiding…een heikel punt’

Wat als mijn ex-partner niet betaalt?

Het gebeurt wel vaker dat er tussen ex-partners problemen ontstaan met de betaling van het alimentatiegeld. Op het internet krioelt het van de juridische fora waar mensen hun problemen in verband met alimentatie met elkaar delen. De federale regering heeft daarom de Dienst voor Alimentatievorderingen in het leven geroepen. DAVO kan, als onderdeel van de overheidsdienst Financiën, tussenkomen om het onderhoudsgeld voor te schieten aan de gerechtigde of te innen bij de onderhoudsplichtige. Meer informatie vindt u in ‘Help, mijn ex betaalt geen onderhoudsgeld meer voor de kinderen’ en  ‘Onderhoudsbijdrage afdwingen wordt moeilijker’

Bron: NWS 5/10/17

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be