Rekentool Justitie voor onderhoudsbijdrage

Rekentool Justitie voor onderhoudsbijdrage kinderen voldoet niet

Justitie heeft een nieuwe rekentool om onderhoudsbijdragen voor kinderen te berekenen, zo lazen we afgelopen week in De Standaard. Een gratis online tool voor het brede publiek, het is een lovenswaardig initiatief maar helaas voldoet de tool niet.

Nattevingerwerk bij het berekenen van de onderhoudsbijdrage

Rob Hobin, eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, stelde donderdag een nieuwe online rekentool voor waarmee ouders zelf de onderhoudsbijdrage voor hun kinderen kunnen berekenen. Geen nattevingerwerk bij onderhoudsbijdrage DS 11/09. Hobin nam er zelf het initiatief voor, nadat onderzoekers van de UAntwerpen drie jaar geleden tot de vaststelling waren gekomen dat de onderhoudsbijdragen erg konden verschillen, ook voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Ze concludeerden dat er bij de familierechtbanken sprake was van ‘nattevingerwerk’. Zelf berichtte ik hierover ook al in Onderhoudsbijdragen voor kinderen

Rekentool Justitie voldoet niet

Hobin ontwikkelde een systeem dat tot meer uniformiteit moet leiden, en toetste dat vervolgens af bij collega’s-familierechters en advocaten in heel Vlaanderen. Als jurist-familiaal bemiddelaar deel ik echter de mening van de Gezinsbond (De Standaard 12 september) dat deze tool niet voldoet.

De tool maakt slechts een standaardberekening, waarin gezinnen niet altijd zullen passen, zoals Hobin zelf zegt. Complexer zaken kun je er niet mee berekenen. ‘Door deze tool bovendien gratis ter beschikking te stellen op de website van Hoven & Rechtbanken insinueert justitie dat de methode-Hobin de standaard wordt om een objectieve onderhoudsbijdrage te berekenen. We vrezen dan ook dat scheidende koppels zich verplicht zullen voelen om die tool te gebruiken’, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond heel terecht. Hij raadt het gebruik ervan dan ook af.

Als we de tool testen, valt meteen op dat Hobin slechts beperkt rekening houdt met de voordelen van alle aard die ouders hebben. De wet bepaalt nochtans duidelijk dat de sociale en fiscale voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt, één van de acht criteria zijn om een objectieve onderhoudsbijdrage te berekenen, zoals ook Coemans opmerkt.

Daarnaast constateren we dat er verkeerd interpretaties zijn van de bijdragen in natura in de niet-verblijfsgebonden en specifieke kosten door de onderhoudsplichtige ouder én van de sociale toeslagen op de kinderbijslag. Die foutieve veronderstellingen leiden automatisch tot te lage onderhoudsbijdragen.

onderhoudsbijdrage rekentool

Niet naar familierechtbank

Volgens de Gezinsbond ondermijnt het initiatief  van Hobin het werk van de commissie die vijf jaar geleden werd opgericht om rechters te adviseren inzake onderhoudsbijdragen. ‘Als familierechters en raadsheren voortaan de methode-Hobin standaard zullen toepassen, kunnen we scheidende koppels alleen maar aanraden om weg te blijven uit de familierechtbank, behalve om hun EOT-overeenkomst (Echtscheiding door onderlinge toestemming), opgemaakt door een familiaal bemiddelaar, advocaat of notaris te laten homologeren.’ 

Bemiddeling

Zoals de Gezinsbond aangeeft, is het inderdaad beter om als ouders onderling tot een akkoord te komen en de berekening niet over te laten aan de familierechter. Als jurist-familiaal bemiddelaar probeer ik in mijn praktijk om samen met de ouders een zo billijk mogelijke onkostenregeling uit te werken. Dat is geen sinecure en behelst veel meer dan het aanvinken van een aantal vakjes. Ik tracht scheidende koppels hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren.  

Zo loont het onder meer de moeite om zich goed te informeren over alle mogelijke soorten kosten. Immers alles wat niet wordt opgenomen onder de rubriek bijzondere kosten in een echtscheidingsvonnis, wordt aanzien als zijnde gedekt door de gewone onderhoudsbijdrage. Meer hierover in Vijf dingen die u moet weten over alimentatie en Co-ouderschap, zijn de kosten dan ook fifty fifty? Ook het toepassen van scharnierleeftijden vind ik belangrijk, om zo stijgende kosten bij ouder wordende kinderen al te voorzien en op te vangen.

Bronnen:

Geen nattevingerwerk bij onderhoudsbijdrage DS 11/09/20

Gezinsbond raadt online tool onderhoudsbijdrage af DS 12/09/20