Jarenlang geen alimentatie betaald? 1 jaar cel!

Jarenlang geen alimentatie betaald? 1 jaar cel

Een jaar effectieve gevangenisstraf, dat is het verdict van een rechter voor een man die jarenlang alimentatie weigerde te betalen voor zijn minderjarige kinderen. De man is helaas geen uitzondering. Lees meer hierover in onderstaand artikel uit De Standaard van 04/05/19.

Jaar cel voor man die halsstarrig weigert alimentatie te betalen

Een rechter heeft vrijdag een man veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf omdat hij halsstarrig weigert alimentatie te betalen voor zijn minderjarige kinderen. Hij is geen uitzondering. Het bedrag aan achterstallige alimentatie is in ons land opgelopen tot 432 miljoen euro.

Het onderzoek toonde aan dat de vader tussen 2014 en 2018 geen enkele keer onderhoudsgeld heeft betaald en dat hij daarvoor al eens veroordeeld was. ‘Door die houding worden zijn kinderen niet alleen materieel, maar ook moreel gekwetst’, zegt de rechter in zijn vonnis.

Elk jaar worden ongeveer 150 vaders of moeders veroordeeld omdat ze geen alimentatie betalen, maar doorgaans niet tot een dergelijke zware straf als de man die door de strafrechter in Leuven is veroordeeld.

Wanneer een van de ouders geen onderhoudsgeld wil of kan betalen, kan de andere ouder de Dienst Alimentatievorderingen inschakelen en een voorschot op het onderhoudsgeld vragen. In 2018 werd voor 18.000 kinderen zo’n aanvraag ingediend.

De Dienst Alimentatie vorderingen heeft vorig jaar ook bijna 30 miljoen euro achterstallige alimentatie kunnen recupereren. Dat blijft een peulschil in vergelijking met de achterstallige 432 miljoen euro die gescheiden vaders of moeders nog moeten betalen.

alimentatieZoals ik in een eerder artikel Bedrag achterstallige alimentatie loopt op (02/2019) al aanhaalde, kan DAVO de onderhoudsgerechtigde dus helpen bij het verkrijgen van achterstallige alimentatie. Zo kan zij zelf een dwangbevel geven voor een gedwongen invordering en deze per aangetekend schrijven laten betekenen. Op die manier kan er beslag worden gelegd op onroerend goed en bij verkoop kan, met opbrengst, het verschuldigde onderhoudsgeld worden betaald.

Maar toch blijkt een verzoek tot tussenkomst aan DAVO geen garantie dat de dossiers snel worden afgerond. Verre van zelfs. Vorig jaar zijn er van de 3.762 dossiers, nog 2.968 gevallen waar een partner niet over de brug komt, of kan komen, met de alimentatie.

De toegang tot het recht is ook moeilijker geworden. Advocaten en deurwaarders zijn duurder sinds zij BTW-plichtig zijn. Ook het invoeren van de familierechtbanken, die de rol van de vrederechter overnamen, garanderen geen snelle afloop.

Daarnaast is het ook zo dat er gewoon meer scheidingen zijn. Vaak is de vader de ‘boosdoener’ die geen alimentatie betaalt. Dat is vaak uit onwil (om de ex-partner te treiteren), maar kan ook gewoon door financiële problemen komen.

De man in bovenstaand artikel kreeg een zware straf, onder meer door zijn halsstarrige houding. Tijdig inzetten op bemiddeling is nog altijd het beste middel om een en ander te regelen… in het belang van de kinderen!

Lees ook: Vijf dingen die u moet weten over alimentatie