Verplichte bemiddeling bij scheiding?

Kinderrechtencommissaris: ’Verplichte bemiddeling bij echtscheiding’

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens wil dat ouders bij een scheiding verplicht worden om eerst een bemiddelingsgesprek over de omgangs- en verblijfsregeling te voeren. Ze wil dat ook de kinderen daarbij inspraak krijgen. Dat zou dan moeten leiden tot een ouderschapsplan. Pas als bemiddeling mislukt, mag de rechtbank in beeld komen.

Nieuwe regels nodig bij scheiding

Een op de zes oproepen die binnenkomt bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat gaat over scheidingen. In concrete cijfers: 193 van de 1.218 meldingen in het afgelopen werkjaar, zo meldt De Standaard (28/05/19). Dit bleek uit het jaarverslag dat Vrijens afgelopen november in het parlement voorstelde. “Kinderen klagen vooral dat ze niet worden gehoord en zelf geen veranderingen kunnen doorvoeren”, zegt ze. Die bevindingen zijn niet echt nieuw want ook de vorige kinderrechtencommissaris stelde dit al vast. Er is dus in feite nog weinig veranderd. Nieuwe regels zijn nodig. (lees ook: Niet de scheiding tekent een kind, wel de ruzie)

Inspraak over de verblijfsregeling

Kinderrechtencommissaris Vrijens stelt vast dat ouders hun kroost meeslepen in het conflict. “Nog te vaak nemen ze een advocaat onder de arm en stappen ze naar de rechter, waardoor ze met geslepen messen tegenover elkaar staan. Laat hen eerst rond de tafel zitten met een professionele bemiddelaar, en geef ook de kinderen inspraak. Want vaak vinden volwassenen hen ten onrechte te jong, terwijl de kinderen zeker nuttige dingen kunnen zeggen over waar ze willen wonen na de scheiding en hoe ze willen leven.” Ook de vorige kinderrechtencommissaris pleitte voor verplichte professionele bemiddeling bij scheiding.

Een scheiding heeft een grote impact zowel op de ouders als op de kinderen. Een goede ouderschapsovereenkomst is dan ook belangrijk. Een regeling op maat van het kind maken is cruciaal. Kinderen kunnen daarbij zeker hun zeg doen en die regeling mee sturen, afhankelijk van hun leeftijd.

In Nederland zijn ouders bij scheiding verplicht om ook een ouderschapsplan op te stellen. In zo’n plan staan praktische afspraken rond de opvoeding. Kinderen vanaf vier jaar mogen die regeling mee sturen, de familierechter houdt er rekening mee. Bij ons is een ouderschapsplan (nog) niet verplicht. In mijn bemiddelingspraktijk besteed ik hier toch de nodige aandacht aan, ook al is het niet verplicht.

Nog beter is het om als ouders ook daarna te blijven overleggen, geregeld te evalueren en hierbij rekening te houden met de leeftijd en de verzuchtingen/behoeften van de kinderen. Uiteraard vraagt dit heel wat flexibiliteit van ex-partners. Samen aan tafel gaan zitten om af te wijken van een bestaande regeling, geven en nemen zonder rancune…het is niet makkelijk. Een bemiddelaar kan hierbij als neutrale derde een cruciale rol spelen. Lees meer hierover in Bestaande regels wijzigen na echtscheiding

Hoorrecht/spreekrecht

Als die bemiddeling echt niets oplevert, kan nog altijd een rechtszaak worden opgestart, zegt Vrijens in De Standaard. In zo’n zaak moet een familierechter kinderen ouder dan twaalf jaar automatisch spreekrecht geven. En wie jonger is, kan daarom vragen. Maar ondanks de wettelijke verplichting krijgen ze niet altijd de kans om te spreken, stelt Vrijens vast. Ze vraagt daarom die wetgeving correct uit te voeren. Lees meer hierover in Kinderen en scheiden: worden ze wel gehoord?

verplichte Bemiddeling scheiden