Kinderen en scheiding: worden ze wel gehoord?

Scheiden…in het belang van het kind

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelde woensdag 20/11 het jaarverslag voor in het Vlaams parlement. Daaruit bleek onder meer dat de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat het afgelopen jaar weer heel wat oproepen kreeg van kinderen die niet gehoord, ja zelfs genegeerd worden wanneer ze vragen om inspraak bij regelingen die hen aanbelangen. Daar wil de kinderrechtencommissaris iets aan doen.

In vorige artikels ‘Schoolkeuze of studierichting…voer voor discussie’ en ‘Kinderen zijn geen postduiven’ kaartte ik deze problematiek al aan.

Te jong om te weten wat best is

Kinderen worden weinig of niet gehoord als er bij scheiding een ouderschapsregeling of andere belangrijke keuzes zoals studiekeuze/schoolkeuze worden gemaakt. Vaak is dat een kwestie van onoplettendheid, volgens kinderrechtencommissaris Vrijens. De vraag ‘Wat vind jij hiervan?’ wordt vaak vergeten omdat men vindt dat het kind onvoldoende weet wat in zijn of haar belang is. Zelfs in de Familierechtbank gebeurt dat. Nochtans hebben kinderen daar spreekrecht.

Spreekrecht in de Familierechtbank

scheiding - kinderenSommige rechters doen erg paternalistisch tegenover kinderen en wimpelen hun spreekrecht af, stelt Vrijens vast. Een kind jonger dan twaalf jaar moet gehoord worden in de familierechtbank als het daar zelf om vraagt. Kinderen ouder dan twaalf moeten sowieso gehoord worden als het om de verblijfs-en omgangsregeling gaat. De vraag is natuurlijk wie dat ooit controleert…

Daarbij is er ook de vraag of een rechter wel voldoende onderlegd is om een gesprek aan te gaan met een kind en te horen wat er echt speelt bij het kind.

Inspraak

In Nederland zijn ouders bij scheiding verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In zo’n plan staan praktische afspraken rond de opvoeding. Kinderen vanaf vier jaar mogen die regeling mee sturen, de familierechter houdt er rekening mee. Bij ons is een ouderschapsplan (nog) niet verplicht. In mijn bemiddelingspraktijk besteed ik hier toch de nodige aandacht aan, ook al is het niet verplicht.

De kinderrechtencommissaris wil volgend jaar hard inzetten op inspraak van kinderen en jongeren bij scheiding. ‘We motiveren scholen om rond kinderrechten te werken en jongeren om over hun ervaringen te vertellen. We moeten hen het signaal geven: wij luisteren’, aldus Vrijens.

Bron:

De Standaard (21/11/19): ‘Te jong’ om iets over je eigen leven te zeggen (Sarah Vankersschaever)

Lees ook: ‘Bestaande regeling wijzigen na scheiding’ (27/03/19)