Bestaande regeling wijzigen na echtscheiding

We zijn gescheiden en ik wil een wijziging van de bestaande regeling

Als bemiddelaar krijg ik die vraag vaak te horen. Niet alleen wanneer ouders scheiden maar ook later wanneer kinderen graag iets willen wijzigen aan de verblijfsregeling, stelt zich dit probleem.

Een ouderschapsregeling wijzigen

Een ouderschapsregeling die ‘meegroeit’ of wijzigt naargelang het belang van de kinderen, dat zou ideaal zijn. Ouders hoeven daarvoor niet eens ‘nog vrienden te zijn’, gewoon het belang van de kinderen centraal stellen in de onderhandelingen is al voldoende. Een bemiddelaar kan hierbij als neutrale derde een cruciale rol spelen.

Waarom een ouderschapsregeling wijzigen

In de jaren (of zelfs maanden) na de scheiding zal de persoonlijke situatie van de ex-partners en de kinderen meermaals veranderen. Wanneer die veranderingen permanent van aard worden, is het nodig om een en ander eens opnieuw te overdenken. Soms hoeft het zelfs geen jaren te duren en merkt men al na enkele maanden dat een bepaalde regeling gewoon niet werkt en dat de regeling wijzigen of aanpassen wenselijk is. In het artikel Een ouderschapsregeling wijzigen, kan dat? zette ik diverse redenen voor het wijzigen van de regeling al op een rijtje. Het is een feit dat wanneer een ouderschapsregeling niet (meer) werkt, dat zorgt voor onrust, zowel bij de ex-partners als bij de kinderen.

Hoe een bestaande regeling aanpassen

Door de gewijzigde omstandigheden na uw scheiding kan het noodzakelijk zijn om de bestaande regeling aan te passen. Wanneer u samen de ouderschapsregeling wilt wijzigen in onderling overleg, dan is het wenselijk om dat te doen met de hulp van een familiaal bemiddelaar. Vaak gaat de wijziging van een verblijfsregeling ook gepaard met een aanpassing van de kostenregeling. De bemiddelaar zal samen met u bekijken wat er in het belang van het kind kan aangepast worden en hoe dit op een correcte manier wordt vertaald. Wettelijk gezien heeft u geen verplichting om uw afspraken op papier te zetten. Ik raad dit echter wel aan. Ook adviseer ik om ook deze afspraken te laten bekrachtigen door de Familierechtbank, zodat ze afdwingbaar zijn.

regeling wijzigenVaak is er maar één ouder die de ouderschapsregeling wil aanpassen. Ook hier kan de familiaal bemiddelaar trachten om beide partners op één lijn te krijgen. Lukt het niet om in overleg tot nieuwe afspraken te komen, dan kan de ouder die de aanpassing wenst, eenzijdig de vraag tot wijziging aan de Familierechtbank voorleggen. De rechter evalueert het verzoek en kan eventueel het kind horen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Uiteraard zal de rechter altijd uitgaan van het belang van het kind. Daarnaast zal de vragende partij ook duidelijk moeten aantonen dat de omstandigheden wel degelijk zijn gewijzigd sinds de oorspronkelijke regeling werd bepaald. Bij deze procedure heeft men een advocaat nodig. Het is overigens mogelijk dat de rechter alsnog vraagt om via bemiddeling tot een akkoord te komen.

Een regeling op maat en flexibel naar de toekomst

Een scheiding heeft een grote impact zowel op de ouders als op de kinderen. Een goede ouderschapsovereenkomst is dan ook belangrijk. Een regeling op maat van het kind maken is cruciaal. Nog beter is het om als ouders te blijven overleggen, geregeld te evalueren en hierbij rekening te houden met de leeftijd en de verzuchtingen/behoeften van de kinderen. Uiteraard vraagt dit heel wat flexibiliteit van ex-partners. Samen aan tafel gaan zitten om af te wijken van een bestaande regeling, geven en nemen zonder rancune…het is niet makkelijk. Maar zowel voor de ouders als voor de kinderen is het eenvoudiger, sneller en goedkoper om zelf tot een compromis te komen en de regeling te wijzigen. Bovendien zorgt u er op die manier voor dat de band van het kind met beide ouders goed blijft en dat het zo op een rustige manier kan opgroeien.

Lees ook: Mag mijn kind zelf bepalen bij wie het gaat wonen na een scheiding?

Wilt u hierover meer uitleg, maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.