Scheiden zonder advocaat

Scheiden zonder advocaat…in het belang van de kinderen

Vechtscheidingen nemen toe. Kinderen worden daarvan vaak de dupe. Net als kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens eerder in Knack, noemt de Nederlandse Kinderombudsman Marc Dullaert dat een vorm van kindermishandeling. Hij doet die uitspraak onder meer in ‘Verscheurde kinderen’, een reportage van Brandpunt dinsdag 15 maart 2016.

Verscheurde kinderen

Kinderen worden de speelbal van hun ouders als ze betrokken worden in een vechtscheiding. Ze raken geklemd tussen papa en mama, ze worden ingezet als machtsmiddel. Moeten kiezen tussen twee mensen waarvan je houdt, getuige zijn van ruzies, opgezet worden tegen de ene ouder, voortdurend negatieve commentaar horen over de andere ouder… het maakt kinderen onzeker en verdrietig. Ze verliezen hun gevoel van geborgenheid, veiligheid, welbevinden.

Gevoelens uiten

scheidenKinderen kunnen vaak niet openlijk met hun ouders praten over hun gevoelens over de scheiding. Villa Pinedo is een online forum waarop ze die ervaringen over scheiding kunnen delen. De nood om hun verhaal kwijt te kunnen is immers groot. In sommige Nederlandse basisscholen organiseert men trainingen om kinderen te leren praten over hun verdriet bij een scheiding. Dat gebeurt in kiesgroepen. Misschien een goed idee voor onze Vlaamse basisscholen?

Hun verhaal vertellen aan een rechter of advocaat vinden kinderen naar. Ze willen geen uitspraken doen in een rechtbank, die ze als kil en afstandelijk ervaren. Liever zouden ze dat doen in een veilige omgeving en in een sfeer van vertrouwen.

Advocaten maken het conflict (groter)

Volgens scheidingsadvocate Denise Kentie vergroten advocaten net het conflict tussen scheidende ouders. Er wordt immers gedacht in termen van winnaar en verliezer. Veel advocaten doen dat weliswaar met de beste bedoelingen voor hun cliënten, maar vergeten dat de kinderen daarvan het slachtoffer zijn. ‘Wie ongenuanceerd partijdig is, schaadt de kinderen’, zegt Kentie. Daarnaast zijn er de advocaten die handelen uit louter eigenbelang, want een jarenlange procedureslag is lucratief. Bovendien zijn er ook nog de ouders zelf die hun advocaten eindeloos laten procederen, ook al wil die advocaat dat misschien zelf niet.

Scheiden met een bemiddelaar

Het is tijd voor actie, zegt de Nederlandse Kinderombudsman. Het systeem moet op de schop, er moet een einde komen aan de eindeloze juridische procedures. Dullaert zet in op mediation of bemiddeling. Hij wil scheiden met een bemiddelaar verplichten, zoals trouwens in een aantal landen al het geval is.

In België is die verplichting er ook (nog) niet, zoals u al kon lezen in het artikel ‘Bemiddeling verplicht voor je naar de rechtbank kan?’. Dat is jammer. Bemiddeling kan immers vechtscheidingen en bittere, langdurige rechtszaken voorkomen. In het belang van de kinderen is dat zeker het overwegen waard.

Lees ook: ‘Wat een bemiddelaar voor je kinderen kan doen.’


cropped-index.pngwww.samenbemiddelen.be