Ons huis wordt verkocht na echtscheiding. Wat blijft er over voor mij?

Ons huis wordt verkocht. Wat blijft er over voor mij?

Een scheiding roept heel wat financiële vragen en onzekerheden op. Bijvoorbeeld, het huis is verkocht na de echtscheiding, hoe moet de verdeling gebeuren? Wat met de hypothecaire lening? Wordt mijn eigen inbreng wel degelijk verrekend? Wat blijft er uiteindelijk nog voor mij over?

Prangende vragen waarop een bemiddelaar een antwoord kan geven.

Berekenen van de verdeling

Hieronder geef ik een overzicht van de parameters waarmee rekening gehouden moet worden bij het berekenen van de verdeling. Het gaat hierbij om een simulatie.

Situatie:

Huidige waarde woning/verwachte verkoopprijs: 350000 €

Eigendom mevrouw volgens aankoopakte: 50%

Eigendom meneer volgens aankoopakte: 50%

Totaalbedrag openstaande hypotheken en leningen (bij bank of familie of…): 100000 €

Eigen inbreng mevrouw: 30000 €

Eigen inbreng meneer: 25000 €

In principe vermeerdert de eigen inbreng van de echtgenoten met de meerwaarde op de woning. Bij verlies op de woning vermindert de eigen inbreng uiteraard.

Aankoopwaarde/nieuwwaarde woning: 350000 €

Verbouwingswerken: 40000 €

Berekening:

huis verkocht echtscheidingBeschikbaar na terugbetalen lening (verkoopprijs-lening): 250000 €

Geïnvesteerd in de woning (aankoopwaarde + verbouwingswerken): 390000 €

Meer-of minwaarde t.o.v. verkoop (huidige waarde van woning – geïnvesteerd bedrag): – 40000€

Hoeveel is  de inbreng van de echtgenoten vandaag waard rekening houdend met de meerwaarde/minwaarde? In dit geval gaat het om minwaarde.

Eigen inbreng mevrouw geactualiseerd: 27000 €

Eigen inbreng meneer geactualiseerd: 22500 €

Beschikbaar na aftrek eigen middelen: 200500 €

Resultaat:

Het resultaat van deze berekening wordt verdeeld over de echtgenoten in functie van de eigendomsverhouding zoals die opgenomen is in de eigendomsakte:

Aandeel mevrouw in de woning: 127250 €

Aandeel meneer in de woning: 122750 €

De notariële kosten en de berekening van de verdeeltaks bij overname van de woning komen in een volgend artikel aan bod. Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds gehuwd of wettelijk samenwonende partners en anderzijds feitelijk samenwonende partners.

Als bemiddelaar maak ik de nodige berekeningen en overwegingen zodat u een helderder beeld krijgt van de situatie. De bedoeling is uiteraard om samen  op een constructieve manier tot de beste oplossing te komen voor beide partners en hun eventuele gezin.

Wilt u hierover meer uitleg, maak dan gerust een afspraak via de contactpagina, ik help u graag verder.