Huisvrouw/man niet langer in de kou na echtscheiding

Huisvrouw/man niet langer in de kou na echtscheiding

Het huwelijksvermogensrecht wordt hervormd. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 september 2018. Het is meer dan 40 jaar geleden dat het huwelijksvermogensrecht nog werd aangepast. Ondertussen zijn gezinnen heel anders samengesteld. Een hervorming was dus broodnodig. De nieuwe regeling zal meer rechtszekerheid en flexibiliteit bieden aan gehuwden.

In De Standaard dd. 12/06/18 zet Christof Vanschoubroek alles even op een rijtje:

De echtgenoot die thuis blijft voor de kinderen, wordt vanaf september beter beschermd bij een echtscheiding.

Soms zijn het drama’s. Een van de huwelijkspartners werkt en staat in voor het inkomen in het gezin, terwijl de andere partner thuis blijft om voor de kinderen te zorgen. En dan loopt het huwelijk spaak. Als die partners dan met scheiding van goederen getrouwd zijn, blijft de huisvrouw/man bekaaid achter. Er wordt vaak met scheiding van goederen getrouwd, zeker als een van de partners een zaak heeft, om te vermijden dat professionele schuldeisers ook het vermogen van de andere partners kunnen aanspreken.

Vierde huwelijksstelsel

Maar daarin komt verandering met het nieuwe huwelijksvermogensrecht, waarover eerstdaags in de Kamercommissie Justitie wordt gestemd. De laatste gesprekken vinden vanmiddag plaats en mogelijk volgt vanavond al een stemming. Het wetsvoorstel draagt de handtekening van de vier meerderheidspartijen. Het is intussen meer dan veertig jaar geleden dat het huwelijksvermogensrecht werd aangepast.

Om te beginnen komt er een vierde huwelijksstelsel. Daarin wordt voorzien in een scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten. De twee vermogens blijven gescheiden, maar bij een echtscheiding worden de aanwinsten die werden gemaakt tijdens het huwelijk verdeeld. ‘In de wetgeving is een gelijke verdeling voorzien, dat is een model, maar de partners kunnen daarvan afwijken’, zegt Open VLD-kamerlid Carina Van Cauter. Maar het blijft uiteraard zo dat een koppel dat in het huwelijksbootje stapt voor dat stelsel moet kiezen.

Het ultieme vangnet

echtscheidingMaar ook zonder dit stelsel is er bij scheiding van goederen nog een strohalm voor de partner die thuis is gebleven en geen vermogen heeft opgebouwd. Dan moeten de partners wel een billijkheidsclausule in hun huwelijkscontract opnemen. ‘Dat is geen verplichting, maar de notaris heeft wel de uitdrukkelijke plicht om de partners op al die mogelijkheden te wijzen’, zegt CD&V-kamerlid Sonja Becq, een van de indieners van het wetsvoorstel.

Bij zo’n clausule kan de rechter de meest vermogende echtgenoot verplichten om een deel van het vermogen dat tijdens het huwelijk werd opgebouwd af te staan aan de minder gegoede echtgenoot.

Hertrouwen wordt gemakkelijker

Partners in een nieuw samengesteld gezin durven vaak niet opnieuw te huwen omdat ze op die manier hun eigen kinderen een stukje onterven. Zo gaat vandaag het vruchtgebruik van de gezinswoning naar de langstlevende echtgenoot (de stiefouder). Maar de nieuwe wet zal de mogelijkheid bieden om de nieuwe huwelijkspartner gemakkelijker helemaal te onterven als er kinderen zijn uit een eerdere relatie.

Andere nieuwigheden

Daarnaast zijn er nog een rist andere nieuwigheden. Zo kunnen samenwonende partners die samen een huis kopen al op voorhand bepalen dat het goed gemeenschappelijk wordt als ze trouwen. Nu moeten ze daarvoor eerst nog eens lang de notaris passeren, met alle kosten van dien.

De langstlevende echtgenoot in een kinderloos huwelijk ziet nu soms een deel van de erfenis van de overleden echtgenoot naar verre bloedverwanten gaan. Met de nieuwe wet zal de langstlevende echtgenoot een groter stuk van de nalatenschap kunnen krijgen.

Lees ook: Meer solidariteit bij scheiding