Wat met schoolkosten na een echtscheiding?

Schoolkosten na een echtscheiding?

In een vorig artikel Bemiddeling bij scheiding: hoeveel kost een student hoger onderwijs? gaf ik een overzicht van de kosten die een hogeschool-of universiteitsstudent met zich meebrengt. In onderstaand artikel doet geld- en fiscaal expert Michel Maus nog een en ander uit de doeken over onderhoudskosten in het algemeen en schoolkosten in het bijzonder.

Wat met schoolkosten na een echtscheiding?  “Wie onderhoudsgeld betaalt, geniet van fiscale aftrekbaarheid”

Scheiden doet lijden. Wie ooit in een echtscheiding is beland, weet maar al te goed dat dit spreekwoord niet zo maar uit de lucht komt vallen. Een heikel twistpunt tussen gescheiden partners zijn vaak de kosten voor de kinderen. Met de start van het nieuwe schooljaar zullen er allicht ettelijke discussies plaatsvinden tussen gescheiden ouders over de schoolkosten.  

Gewone kosten

In principe is de wettelijke regeling rond onderhoudskosten vrij duidelijk. De wetgeving maakt immers een onderscheid tussen gewone kosten en buitengewone kosten. De gewone kosten zijn de gebruikelijke kosten die verband houden met het dagelijkse onderhoud van het kind. Het kan hierbij zowel gaan om verblijfsgebonden als om verblijfsoverstijgende kosten. Verblijfsgebonden kosten slaan rechtstreeks op het verblijf van het kind bij één van de ouders. Het betreft hier dan de gebruikelijke kosten zoals huisvesting, voeding, energie en kosten voor hygiëne.

Verblijfsoverstijgende kosten zijn eerder persoonlijk ten aanzien van het kind. Het gaat hier om kledij, sport en cultuur, gezondheidszorg, enzovoort. Deze kosten moeten in beginsel rechtstreeks gedragen worden door de ouder bij wie het kind verblijft. Als er ongelijke verblijfsregeling bestaat tussen de ouders en de ene ouder, ter compensatie hiervan, een onderhoudsuitkering voor de kinderen betaalt, dan worden de gewone kosten geacht in de onderhoudsuitkering te zijn inbegrepen.

Buitengewone kosten

Naast de gewone kosten voorziet een echtscheidingsregeling ook een regeling voor de buitengewone kosten. Kosten die buitengewoon zijn hebben betrekking op uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die gemaakt moeten worden bij toevallige of uitzonderlijke gebeurtenissen. In tegenstelling tot de gewone kosten die moeten worden gedragen door de ouder bij wie het kind verblijft, moeten buitengewone kosten worden verdeeld tussen beide en komen deze kosten dus bovenop de normale onderhoudsuitkering.

De vraag stelt zich nu welke schoolkosten als gewone en welke schoolkosten als buitengewone kosten worden aanzien. Hiervoor kunnen we terugvallen op het burgerlijk recht, want de buitengewone kosten werden wettelijk vastgelegd. 

Onder de normale schoolkosten vallen onder andere:

• Kosten van maaltijden
• Zwemlessen
• Telefoon

Buitengewone schoolkosten daarentegen zijn onder andere:

• Meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar zoals ski-, zee- en bosklassen£
•  Schoolboeken en cursussen
• Noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijk studiemateriaal en/of schoolkledij
• Abonnementen voor het openbaar vervoer van en naar school
• Inschrijvingsgeld en cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs
• Informatica-apparatuur
• Kosten verbonden aan een verblijf op internaat of aan de huur van een studentenkamer
• Kosten van bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen

In principe moeten ouders voorafgaandelijk en in onderling overleg tot een akkoord komen over de buitengewone kosten. Als een van de ouders echter niet reageert op de voorstellen van de andere ouder, dan wordt er na 21 dagen verondersteld dat er een akkoord is over de voorgestelde regeling.

En wat met de fiscale aftrekbaarheid van deze kosten?

De ouder die onderhoudsgeld betaalt voor de kinderen, en enkel deze ouder, geniet van een fiscale aftrekbaarheid ten belope van 80 procent van het betaalde onderhoudsgeld. Indien deze ouder ook buitengewone kosten draagt voor de kinderen, dan zijn deze betalingen ook ten belope van 80 procent aftrekbaar. De ouder bij wie de kinderen effectief verblijven, geniet echter niet van deze aftrekbaarheid.

Michel Maus 02-09-21 Bron: Content redactie hln.be

Lees ook:

Hoeveel onderhoudsgeld moet ik betalen voor mijn kinderen?

Belastingvoordeel kinderen

schoolkosten - echtscheiding

Als jurist en ex-advocaat weet ik als geen ander hoe belangrijk een goede en evenwichtige overeenkomst is bij een scheiding of relatiebreuk. Dit zowel voor het nu als met het oog op de toekomst.

Een snelle opstart van de bemiddeling, binnen de week, is steeds mogelijk en verkleint de kans op onnodige ruzies en escalaties.

Als erkend familiaal bemiddelaar ben ik voornamelijk actief in de gerechtelijke arrondissementen Mechelen en Turnhout alsook Leuven en meer specifiek in onder meer Sint-Katelijne-Waver – Putte – Beerzel – Heist-op-den-Berg – Schriek – Bonheiden – Rijmenam – Duffel – Lier – Koningshooikt – Mechelen – Willebroek – Leuven – Keerbergen – Boortmeerbeek – Haacht etc.