Erfrecht: wie erft wat in een nieuw samengesteld gezin?

Wie erft wat in een Nieuw Samengesteld Gezin?

In de artikels Nieuw erfenisrecht en nieuw samengesteld gezin van eind 2018 had ik het over de kansen die het nieuwe erfrecht bood aan nieuw samengestelde gezinnen. In de Netto Erfenisgids 2019 van De Tijd leggen Muriel Michel en Nadine Bollen een en ander uit aan de hand van onderstaande casus.

We zijn een nieuw samengesteld gezin. We hebben allebei twee zonen uit een vorige relatie en een gemeenschappelijke dochter.

Wie erft wat?

De samenstelling van het gezin in dit voorbeeld is zeer eenvoudig: als vader of moeder sterft, heeft iedereen van hen drie reservataire erfgenamen: de twee ‘eigen’ zonen uit de voorgaande relatie en hun gemeenschappelijke dochter. Samen hebben die kinderen recht op de helft van de erfenis. Ofwel minstens een zesde voor elk (elk een derde van de helft).

Het gemeenschappelijk kind (het meisje) erft van beide partners in het nieuwe koppel. De twee zonen van de vader en de twee zonen van de moeder erven elk van hun respectieve moeder en vader.

echtscheiding erfrechtAls ze dat wensen, kunnen de vader en de moeder hun respectieve stiefkinderen ook nog bevoordelen. Omdat stiefkinderen geen wettelijke erfgenamen zijn, moet in dat geval een testament in hun voordeel worden opgesteld. De stiefkinderen betalen dezelfde voordelige tarieven als biologische kinderen.

De langstlevende echtgenoot krijgt minstens zijn reservataire deel, namelijk het vruchtgebruik van de gezinswoning en de daarin aanwezige huisraad.

Willen ze dat liever niet, dan biedt de Valkeniersclausule een uitweg. Met de Valkeniersclausule kan men de erfrechten van een nieuwe echtgenoot in een nieuw samengesteld gezin beperken ten gunste van de kinderen.

Bron:

Netto Erfenisgids 2019 over het nieuwe erfrecht – De Tijd (september 2019)