Wat met de bankrekening bij scheiding

Vereffening en verdeling bij scheiding: wat met de financiën?

Bij een scheiding moet er een en ander geregeld en verdeeld worden. In een vorig artikel kwam de verdeling van de inboedel aan bod. Scheiden, wat met de inboedel

Uiteraard moet er ook financieel verdeeld worden. Hier geldt eveneens dat ex-partners bij voorkeur samen overeen komen hoe dat moet gebeuren. Een bemiddelaar kan hierbij helpen.

Bankrekeningen

Maak een inventaris van alle zicht-, spaar-, en beleggingsrekeningen. Het is belangrijk om dat zo snel mogelijk te doen. Op die manier kan er vrij vlug overgegaan worden tot een verdeling en is er snel duidelijkheid over de financiële toestand van elke partner. Een aparte bankrekening voor tijdens/na de scheiding moet dan geregeld worden.

Natuurlijk moet er hier ook rekening gehouden worden met eventuele vereffeningen in verband met schenkingen of erfenissen. Lees hierover ook Erfenis na scheiding

Beleggingen

Het is belangrijk dat ook beleggingen zo snel mogelijk verdeeld worden. Natuurlijk is dat niet altijd mogelijk omdat het soms aangewezen is om die bepaalde belegging nog enige tijd te laten renderen. Dat kan als u in de scheidingsovereenkomst de nodige afspraken maakt:  in welke verhouding wordt de netto-opbrengst verdeeld? Hoe zal het beheer van de belegging gebeuren tot aan het ogenblik dat er een feitelijke verdeling gebeurt?

Leningen

Wat met een autofinancieringslening, een lening bij familie of bij de bank, een consumentenkrediet, debetsaldi bij kredietkaarten of een negatief staande bankrekening tijdens de scheiding…?

Ook hier adviseren we om een inventaris op te maken en af te spreken wie welke lening overneemt of hoe u na de scheiding samen de lening zal afbetalen.

Lees hierover zeker Ons huis wordt verkocht na echtscheiding. Wat blijft er over voor mij? en Hoe het huis verdelen bij echtscheiding?

Verzekeringen

Ook hier adviseren we u om een inventaris ( familiale verzekering, woningverzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering…) op te maken en te bekijken wie welke verzekering(en) overneemt of welke verzekering(en) moeten stopgezet worden. Ook de eventueel nog lopende domiciliering op een bepaalde bankrekening na scheiding wordt best nagekeken. Contacteer hiervoor zeker uw verzekeringsmakelaar.

bankrekening en scheiding