Scheiden, wat met de inboedel?

Vereffening en verdeling bij scheiding: wat met de inboedel?

Wanneer mensen scheiden moet er een en ander geregeld en verdeeld worden, waaronder de inboedel. Dat kan via een minnelijke of een gerechtelijke vereffening-verdeling.

Minnelijke of gerechtelijke vereffening en verdeling?

Bij de gerechtelijke vereffening en verdeling komt er heel wat kijken: dagvaarding door de rechtbank, aanstelling van een notaris-vereffenaar, boedelbeschrijving, opstellen van aanspraken van partijen, tegenspraak formuleren, indienen bezwaren, horen van de partijen door de rechtbank etc. Uiteraard dit alles met de hulp van een advocaat voor elke partij. U begrijpt dat dit hele proces niet alleen maanden in beslag neemt maar ook uitermate duur is.

Vandaar dat ik als jurist-bemiddelaar u alleen maar kan adviseren om te kiezen voor een minnelijke vereffening en verdeling. Overigens ook de familierechtbanken breken een lans voor deze optie. Het gaat zoveel sneller en is zeker goedkoper, onder meer ook doordat alles in onderling overleg gebeurt. Ook bij  een minnelijke schikking dienen de ex-partners heel wat afspraken te maken, maar een jurist-bemiddelaar kan daarbij helpen. Afhankelijk van het huwelijksstelsel (wettelijk stelsel, scheiding van goederen, gemeenschap van goederen) zijn sommige afspraken al op voorhand gemaakt. In een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) kunt u daarvan nog afwijken.

Over welke afspraken gaat het? Hoe verdelen we de inboedel? Wat gebeurt er met de auto? Hoe verdelen we de bankrekening? Wat met onze beleggingen? Hoe moet het met de lening? Wat gebeurt er met ons huis? Hoe verdelen we de verzekeringspolissen? Kortom, u dient heel wat af te spreken. Gelukkig kan een bemiddelaar hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Hieronder bekijken we eerst de vereffening en verdeling van de inboedel.

inboedel scheiden

Vereffening en verdeling van de inboedel

Ex-partners kunnen samen zelf bepalen hoe ze de inboedelverdeling regelen. Bij voorkeur maakt u samen een inventaris op van alle goederen die gemeenschappelijk zijn. Vervolgens probeert u dan  overeen te komen om uw goederen te verdelen met of zonder extra compensatie. Een bemiddelaar kan hierbij nuttig zijn.

Meer informatie leest u in het artikel ‘Van wie zijn de meubels bij een scheiding?’

Wat met de auto

Ook in verband met een eventuele auto, motorfiets, boot etc. moeten er afspraken gemaakt worden. Die afspraken dienen helder en duidelijk omschreven te worden, zeker wanneer het om een overname van een van beide partijen gaat. Welk bedrag wordt er betaald voor de overname? Wanneer wordt er betaald? Via welke weg? Is er een verrekening met andere goederen? Wat met de verzekering en de nummerplaat?