Voorlopige afspraken bij scheiding

Voorlopige maatregelen bij scheiding

Vooraleer tot een definitief scheidingsakkoord te komen, is het voor scheidende koppels soms nodig én belangrijk om eerst een aantal concrete tussentijdse afspraken te maken.

Voorlopige maatregelen als tussenoplossing

Partners in een scheiding hebben soms wat meer tijd en ruimte nodig om tot een definitieve scheidingsregeling te komen. Voorlopige maatregelen afspreken met elkaar is dan een noodzakelijke tussenoplossing in afwachting van een definitieve regeling. Denken we maar aan regelingen i.v.m. de verblijfsregeling van de kinderen, financiële zaken, het verblijf in de gezinswoning… Vaak is het voldoende dat deze voorlopige afspraken onderling gemaakt én genoteerd worden, het best in samenspraak met een bemiddelaar. Uiteraard kunt u deze tussentijdse afspraken ook aan de familierechtbank ter homologatie voorleggen.

Dringende en voorlopige maatregelen

Als partners in een scheiding er samen of met de hulp van een bemiddelaar niet uit geraken of als de onderlinge verstandhouding tussen beide partijen zodanig verstoord is, kan men een beroep doen op de familierechtbank. Alleen of samen met uw partner kan u dan een verzoekschrift tot dringende en voorlopige maatregelen voorleggen bij de griffie van de familierechtbank. Hiervoor neemt u best een advocaat onder de arm. Het spreekt voor zich dat deze optie heel wat meer tijd en geld kost en de mogelijkheid om tot een evenwichtig definitief akkoord te komen, hypothekeert. Helaas is er soms geen andere uitweg…

voorlopige afspraken

Motto van de bemiddelaar: samen tot afspraken komen

Of het nu gaat om een voorlopige regeling of om een definitieve scheidingsregeling, bemiddeling biedt sowieso veel voordelen. De procedure is goedkoper dan een rechtszaak of de inschakeling van een advocaat. De partijen komen sneller tot een vergelijk. En een bemiddelde oplossing is duurzamer, wijst onderzoek uit. Een conflict dat door een vonnis wordt beslecht, leidt vaak tot nieuwe procedures.

De essentie van bemiddeling is dat de partijen zelf het probleem dat aan de basis van hun conflict ligt, willen oplossen. Bemiddeling werkt omdat het een beroep doet op de eigen kracht van mensen. Zonder dat een rechter, advocaat, notaris of welke autoriteit dan ook een oplossing oplegt. Want wanneer de oplossing van een conflict een winnaar en een verliezer oplevert, is de relatie vaak beschadigd.

Samen tot afspraken komen is het motto van de bemiddelaar. Hij/zij staat de scheidende partners bij vanaf het eerste gesprek tot en met de indiening van het dossier bij de familierechtbank. De kans op een evenwichtig akkoord is daardoor groot.

Te vaak worden conflicten onnodig gejuridiseerd en voor de rechter gebracht, terwijl de meeste conflicten toch wel bemiddelbaar zijn en mensen liever geen juridische procedures willen. Als jurist-bemiddelaar besteed ik zowel aandacht aan de zakelijke (juridische) kant als aan de relationele aspecten, waarbij het uitwerken voor de best mogelijke regeling voor de kinderen mijn prioriteit is.

Lees ook: Heb ik een advocaat nodig om te scheiden?