Bemiddeling: onbekend is onbemind

Bemiddeling: onbekend is onbemind

Rechters kunnen voortaan bemiddeling opleggen. Dat gebeurde tot nu toe nauwelijks. Bemiddelen staat nochtans al zowat 13 jaar in onze wetgeving. Houden Belgen van procederen of is het eerder een kwestie van onbekend maakt onbemind?

Duur, tijdrovend, weinig toegankelijk

Uit een vorig artikel, Wordt bemiddelen het nieuwe procederen, bleek al dat er in België enorm veel geprocedeerd wordt. Volgens de cijfers van Minister Geens worden er ongeveer 1 miljoen gerechtelijke uitspraken per jaar geveld tegenover 5000 bemiddelingen. Daaruit afleiden dat Belgen verslaafd zijn aan procedures is volgens advocaat Geert Lenssens  (Opiniestuk in De Tijd 10/01/18) te kort door de bocht. Het zou eerder gaan om het feit dat bemiddeling nog gewoon te weinig gekend en bekend is.

bemiddelingGeert Lenssens haalt in zijn opiniestuk de kostprijs aan als een obstakel voor de toegankelijkheid van justitie voor burger en bedrijf. Onder meer het schriftelijk karakter van de procedures zorgt daarvoor. Alles moet eerst uitgeschreven worden op papier, waarna de rechter dan alles kan/moet lezen. Dat kost enorm veel tijd en geld. Of zoals Lenssens zegt ‘ons land telt dossiers die het menselijk vermogen ver overtreffen’.

Sneller, goedkoper en duurzaam

Bemiddeling noemt Lenssens een geniaal alternatief voor dure en tijdrovende procedures. Hij is een absolute aanhanger van de gesofistikeerde manier waarop geschillen worden aangepakt en tot resultaten leiden. Het is een vorm (er zijn er nog andere) van ADR of Alternative Dispute Resolution m.a.w. een alternatieve manier om een conflict op te lossen zonder dat men naar de rechtbank stapt. Zo is er bij bemiddeling geen sprake van winnen of verliezen, van  gelijk of ongelijk krijgen. Ex-partners lossen zelf hun probleem op zonder tussenkomst van een rechter. Het gaat niet over wie gelijk heeft maar over wat belangrijk is voor beide partijen, en zeker voor de kinderen. Deze manier van werken zorgt er ook voor dat bemiddeling na verloop van tijd ook kan zorgen voor een mentaliteitswijziging. Ex-partners leren om opnieuw met elkaar te communiceren.

Lenssens doelt hierbij niet alleen op familiale zaken, maar ook op commerciële geschillen.

Waarop nog wachten?

Tot nu toe was de bemiddelingswet, die al zowat 13 jaar bestaat, een papieren tijger. Volgens Lenssens is nu het moment aangebroken om daarin verandering te brengen. Hij verwijst hierbij naar Canada. Daar kregen alle partijen in alle bestaande rechtszaken, bij wijze van experiment, de verplichting om zes maanden in bemiddeling te gaan. Resultaat? Meer dan de helft van de rechtszaken werden zo opgelost…

Nu nog iets doen aan de bekendheid van dit ‘geniale alternatief’! De nieuwe wet kan hierbij helpen want het is de bedoeling dat rechters voortaan partijen kunnen opleggen om te bemiddelen. Zo kan 2018 het jaar worden waarin een en ander stilaan toch verandert…

Bron: Opiniestuk van Geert Lenssens in De Tijd (10/01/2018)

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be