Meer bescherming nodig voor samenwoners

Samenwonen of toch trouwen?

Veel jongeren weten vandaag de dag niet dat wettelijk samenwonen niet dezelfde bescherming biedt als een klassiek huwelijk. Zeker bij plots overlijden of wanneer één van hen plots de relatie verbreekt.

Er gaan dan ook stemmen op om gelijke wettelijke bescherming te voorzien voor al wie een aantal jaren samenwoont. Het is dus tijd dat koppels heldere en uitgebreide informatie krijgen, zodat ze weten wat de juridische gevolgen zijn van hun keuzes. Een bemiddelaar kan hier een rol spelen daar waar notarissen vaak niet de tijd hebben/nemen om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Samenwonen of trouwenProfessor Verbeke (KU Leuven) pleit ervoor om, zowel voor wie trouwt, als voor wie samenwoont, al wat verworven wordt tijdens het huwelijk/samenwonen, te delen bij een eventuele echtscheiding. Tenzij beide partners bewust kiezen om het anders te regelen.

Deze regeling sluit beter aan bij de realiteit van vandaag, stelt socioloog Dimitri Mortelmans (UAntwerpen). De tendens is er vandaag immers één van feitelijk samenwonen, daar waar vorige generaties in een later stadium nog overgingen tot trouwen gebeurt dat vandaag veel minder. Zelfs wettelijk samenwonen komt er vaak niet van. Dit alles kan tot drama’s leiden bij scheiding of overlijden.

Bron: De Standaard dd. 9/10/15: Lees het artikel hier en het opinieartikel hier.

Lees hierover ook meer in dit nieuwsitem dd. 6/10/15