Mag ik bij scheiding de sloten van onze woning laten veranderen?

Mag ik bij scheiding de sloten van onze woning laten veranderen?

In een vorig artikel ‘Wat gebeurt er met ons huis bij een scheiding’ bekeken we wat er met de (gezins)woning kan gebeuren bij een scheiding. In mijn bemiddelingspraktijk krijg ik in verband daarmee ook wel eens de vraag of en wanneer de sloten van de woning mogen vervangen worden. Uiteraard probeer ik als bemiddelaar de beide partijen tot een constructieve dialoog te brengen zodat ze samen tot een akkoord komen hoe ze de toegang tot de woning regelen. Voor het geval dit niet lukt, wijs ik op onderstaande regelgeving.

Als u niet gehuwd bent

Als u niet gehuwd bent (dus als u feitelijk samenwoont), hangen uw rechten in verband met de woning af van de eigendomsakte of het huurcontract.

Als u noch de eigenaar noch de huurder bent, geniet u geen enkele bescherming. Ook niet indien u op het adres van de gemeenschappelijke woning bent gedomicilieerd en/of indien u kinderen heeft met uw partner.

Als u als enige huurder de sloten wilt vervangen, moet u de toestemming vragen van de eigenaar en hem een kopie van de sleutel bezorgen. Een andere mogelijkheid kan zijn dat u een extra grendel op de deur laat plaatsen.

Als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont

scheiding - sloten - veranderenAls u gehuwd bent of wettelijk samenwoont mag u bij een lopende scheiding de sloten van de woning niet veranderen, zelfs niet als u de enige eigenaar bent. De gemeenschappelijke woning geniet immers bescherming zolang er geen uitspraak is over de gescheiden domicilies van beide partners. Uw partner kan de nieuwe sloten laten openbreken zolang er geen juridische beslissing over aparte verblijven genomen is of zolang hierover geen duidelijke onderlinge regeling op papier staat.

Onderling akkoord via bemiddeling

Het spreekt voor zich dat een scenario van ‘opengebroken sloten’ niet meteen het verloop van een scheiding ten goede komt. Een onderhandelde regeling over de toegang tot de woning is dan ook een punt dat in het bemiddelingsgesprek de nodige aandacht krijgt.

Voor meer informatie hierover, kunt u mij steeds contacteren via het contactformulier of via de gegevens aan de zijkant of onderaan de website.

Bron:

Wat te doen bij een scheiding? Koning Boudewijnstichting en Koninklijke federatie van het Belgische Notariaat.