Wie krijgt korting op de onroerende voorheffing na echtscheiding?

Co-ouderschap, wat met de korting op onroerende voorheffing

Co-ouderschap na scheiding wordt door de overheid aangemoedigd. Maar vreemd genoeg worden gescheiden partners door diezelfde overheid nog steeds niet gelijkwaardig behandeld. Een aantal voordelen voor de kinderen die ze als koppel wel kregen, worden na een scheiding nog altijd slechts aan één van beide toegekend. Een toekenning heeft immers te maken met de officiële domicilie van de kinderen. Vanaf aanslagjaar 2023 wordt er gelukkig komaf gemaakt met deze fiscale discriminatie.

U leest er meer over in onderstaand artikel van Farid El Mabrouk in Het Nieuwsblad (28/10/22).

Wie krijgt korting op de onroerende voorheffing?

Gescheiden ouders die hun kinderen in co-ouderschap opvoeden, krijgen straks alle twee een korting op de onroerende voorheffing. Toch indien ze minstens twee kinderen hebben. De Vlaamse regering en minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) maken komaf met de fiscale discriminatie die al jaren bestond, namelijk dat enkel de ouder waar de kinderen ook officieel gedomicilieerd zijn die korting krijgen. Vanaf aanslagjaar 2023 wordt de korting gedeeld.

Ouders die scheiden, beslissen heel vaak om evenveel voor de kinderen te zorgen. Het co-ouderschap wordt ook vanuit de overheid aangemoedigd, maar toch worden gescheiden moeder en vader door diezelfde overheid nog altijd niet gelijkwaardig behandeld. Een reeks voordelen die ze voor de kinderen als koppel kregen, worden na het uit elkaar gaan vaak nog altijd aan één van de twee toegekend. Het is de officiële domicilie van de kinderen die daarvoor als basis dient. Op twee plaatsen gedomicilieerd zijn, kan voor de overheid niet.

Dat verklaart waarom maar één ouder voor de kinderen korting krijgt op de waterfactuur, dat er verschillen zijn voor de toekenning van de schooltoelage, studiebeurzen en sommige uitkeringen, maar ook voor kortingen op de onroerende voorheffing.

Wanneer krijg je korting op de onroerende voorheffing?

Het is die laatste discriminatie die de Vlaamse regering nu wegwerkt. De korting die nu vanaf twee kinderen maar aan één ouder wordt toegekend, zal vanaf volgend jaar worden verdeeld over de twee ouders. Terwijl het bedrag momenteel oploopt naarmate je meer kinderen hebt, gaat het straks om een vaste som van 8 euro per kind. Dat bedrag wordt echter nog met een bepaalde coëfficiënt vermenigvuldigd, afhankelijk van hoeveel onroerende taksen de gemeente heft waar je woont. Betaal je in een bepaalde gemeente minder taksen, dan zal ook de korting lager liggen, en vice versa.

Een voorbeeld van een koppel met twee kinderen dat uit elkaar gaat en ouder A in de gemeente blijft wonen waar de opcentiemen op de onroerende voorheffing 900 bedragen, en ouder B verhuist naar een gemeente waar dat 1.000 is: dan zal ouder A wel minder onroerende belastingen moeten betalen dan ouder B, maar met 91,6 euro ook iets minder korting krijgen dan ouder B met 99,6 euro korting. Let wel: een van de ouders dient de verdeling van de korting wel eenmalig aan te vragen bij de Vlaamse Belastingdienst, samen met een bewijs van gedeelde huisvesting.

De regeling komt er na arresten van het Grondwettelijk Hof, dat de discriminatie aan de kaak stelde. Brussel en Wallonië hadden hun fiscaal arsenaal al aangepast, maar Vlaanderen dus nog niet. Gewezen minister en nu Vlaams parlementslid Koen Van den Heuvel (CD&V) ijverde er ook al een tijdje voor en diende in 2018 een eigen voorstel van decreet in. Hij reageert dan ook tevreden op de stap die nu is gezet. “Co-ouders, die een deel van de tijd voor hun kinderen zorgen, hebben allebei recht op ondersteuning. Sinds 2016 heb ik de bevoegde ministers gewezen op de onrechtvaardige behandeling en gevraagd voor een aanpassing. Ik ben dan ook blij dat er eindelijk een oplossing is.”

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele heeft het over een logische stap. “Ik ben erg tevreden dat we deze problematiek aanpakken en oplossen. Hiermee komen we tegemoet aan een familiale realiteit die zich vandaag meer en meer stelt en ook gevolgen heeft voor fiscaliteit: er zijn nu eenmaal meer en meer nieuw samengestelde gezinnen. Daar bieden we nu een gepaste oplossing voor: het fiscaal voordeel kan nu effectief verdeeld worden tussen de ex-partners.”

Lees ook: Onroerende voorheffing / kadastraal inkomen bij co-ouderschap