Scheiden zonder verplichte verschijning op de rechtbank

Niet meer naar de rechtbank bij scheiding met onderlinge toestemming

De federale ministerraad keurde op 15/07 het voorstel van minister van Justitie Koen Geens m.b.t scheiding met onderlinge toestemming (EOT) goed. Zo zullen gehuwden die in overeenstemming willen scheiden niet langer persoonlijk voor de rechter moeten verschijnen. De hele procedure kan schriftelijk worden afgehandeld.

Tijdswinst voor burgers en voor rechtbank

Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming moeten gehuwden niet langer persoonlijk voor de rechter verschijnen. De procedure zal volledig schriftelijk verlopen. Dat “zorgt voor een enorme tijdswinst, zowel voor de burger, als voor de rechtbank”, aldus Geens.

EOT

EOT - scheidenBij een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) (Lees ook: Scheiden in 4 stappen, het kan) regelen de gehuwde partners zelf – eventueel met de hulp van een bemiddelaar– de afspraken over de kinderen, het huis en de goederen. Overleg staat hier centraal, wat uiteraard de kinderen en de verdere relatie tussen de partners ten goede komt.

De scheidingsbemiddelaar zet de gemaakte afspraken in een scheidingsovereenkomst, zoals de wet dat vereist. Hij/zij helpt vervolgens bij het neerleggen van een verzoekschrift bij de Familierechtbank, waarin de echtscheiding wordt aangevraagd.

Hoe verloopt het verder? Wat verandert er?

Indien de getrouwde partners al meer dan 6 maanden niet meer samenwonen, en dus een aparte domicilie hebben, hoeven ze niet naar de rechtbank. De procedure verloopt dan volledig schriftelijk. De doorlooptijd tussen de indiening bij de rechtbank en de effectieve scheiding neemt dan ongeveer een 3 maanden in beslag.

In alle andere situaties moesten de partners – tot nu toe – éénmaal samen voor de rechtbank verschijnen. Ze moesten dan enkel bevestigen dat ze nog steeds willen scheiden en akkoord gaan met de ondertekende scheidingsovereenkomst. De doorlooptijd hier bedroeg ongeveer 4 maanden.

In dit laatste geval zal de procedure vereenvoudigd worden: partners zullen niet meer voor de rechtbank moeten verschijnen. De procedure zal volledig schriftelijk verlopen waardoor de doorlooptijd ook korter wordt.

Deze maatregel zorgt ervoor dat partners sneller kunnen scheiden en is dus zeker positief. Daarnaast wordt ook de werklast bij Justitie verminderd, waardoor we weer een stapje dichter zijn bij ‘een snelle en efficiënte justitie’ waarvoor minister Geens sinds het begin van de legislatuur pleit.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be