Scheiden zonder strijden

Je huwelijk gezond beëindigen of scheiden zonder strijden

Scheiden zonder strijden of je huwelijk ’gezond’ beëindigen, het kan wel degelijk. Nathalie Tops van Het Laatste Nieuws/Nina ging hiervoor te rade bij 2 experts, relatietherapeut Wim Slabbinck en advocate Claudia Van de Velde.

Bemiddeling als codewoord

Het begrip echtscheiding heeft doorheen de jaren zowel juridisch als sociaal een enorme transformatie doorgemaakt, stelt Van de Velde vast. Er rust geen maatschappelijk taboe meer op scheiden. Men probeert ook steeds meer om op een vriendschappelijke manier een huwelijk te beëindigen. Uiteraard blijft scheiden een rouwproces dat tijd nodig heeft. Maar koppels benaderen het ook vaker rationeel: hoe sneller je de praktische regelingen rond krijgt, hoe sneller je aan een nieuwe start kan beginnen.

Langetermijnvisie

Wie zich laat leiden door grote emoties zoals woede en verdriet kan soms niet verder kijken dan de korte termijn, vindt Slabbinck. De nadruk ligt dan alleen op wat nu moet gebeuren en men heeft geen oog voor de lange termijn. Dit laatste is nochtans heel belangrijk voor het opvoedingsproject van de kinderen. Wat kunnen en willen we nog samen doen in het belang van de kinderen? Hoe pakken we dat aan?

Slaagkansen van een positieve scheiding

Goede intenties volstaan helaas niet altijd. Tel daar nog bekvechtende advocaten bij die olie op het vuur gooien en ja, een juridische strijd is dan niet veraf meer. Volgens Slabbinck zijn de aanleiding van de breuk en de manier waarop beide partijen die weten te plaatsen, bepalende factoren voor de slaagkansen van een positieve scheiding. Soms voelen koppels zelf al aan dat hun relatie op is en is het rouwproces dus al even bezig waardoor het verdriet al voor een stuk verwerkt is. Maar loopt de relatie ineens abrupt op de klippen, dan moet het verwerkingsproces nog beginnen en zijn de emoties moeilijker te onderdrukken.  In andere gevallen zorgen praktische en financiële kwesties dan weer voor een verzuurde situatie.

Bemiddeling als reddingsboei

Een bemiddelaar biedt onpartijdige ondersteuning bij het zoeken naar een goede, evenwichtige overeenkomst voor beide partijen. De eenvoudigste, snelste en goedkoopste manier om te scheiden is de echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT), weet Van de Velde. Meer over EOT leest u in Handleiding om uit het huwelijksbootje te stappen. Bij een EOT stellen ex-partners samen een basisdocument met spelregels op. De professionele hulp van een bemiddelaar als neutraal scheidsrechter, vindt Van de Velde echt wel nodig en nuttig. Eens een contract ondertekend is, valt het immers nog moeilijk te wijzigen. Raken de partijen er niet uit, dan is er nog de EOO of echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting. Hierbij zal de rechtbank de knoop doorhakken.

Kind van de rekening

Wanneer er kinderen betrokken zijn, dan wordt een scheiding complexer. Sommige mensen willen samenblijven voor de kinderen. Maar volgens Slabbinck is dat niet altijd een goed idee. Vaak is het voor de kinderen beter dat hun ouders op een goede manier, dus zonder ruzie of getouwtrek, uit elkaar gaan. Kinderen merken sowieso op als het om een krampachtig vasthouden gaat dat niet meer werkt.

Goede voorbereiding

Komt het tot een breuk, bereid u als ouders dan goed voor en breng de boodschap samen over. Meer hierover leest u in Een echtscheiding… hoe begin je eraan.  Zorg dat het zakelijke vooraf geregeld is zodat er geen ongerustheid ontstaat over wie waar moet gaan wonen en wanneer, adviseert Slabbinck. Blijft daarna ook samen aan het opvoedingstraject werken en hanteer dezelfde regels, gaat hij verder. Het is heel verwarrend als ouders vooral hun kant willen promoten en daarbij de afgesproken structuur uit het oog verliezen.

Kind van de rekening

Kinderen hoeven niet noodzakelijk ‘kind van de rekening’ te zijn. Steeds meer EOT-contracten worden uitgebreid met een ouderschapsplan. In mijn bemiddelingspraktijk besteed ik extra aandacht aan een kindgerichte ouderschapsbemiddeling. Het opstellen van een  ouderschapsplan is daarbij onontbeerlijk. Dit is een vrijwillige regeling waarbij ouders concrete afspraken maken over de opvoeding van de kinderen. Een ouderschapsplan is een soort draaiboek waarin concrete afspraken worden vastgelegd, zoals aanwezigheid op oudercontacten, contacten met grootouders, praktische regeling van hobby’s, organisatie van een communiefeest etc. Het gaat daarbij ook over de omgang en de communicatie van u als ouders. Meer hierover in  Een echtscheiding… hoe begin je eraan (17/02/21)

Vrienden

Een aspect dat steevast onderbelicht wordt, is de gemeenschappelijke vriendenkring. Volgens Slabbinck willen gemeenschappelijke vrienden geen partij kiezen, maar voelen ze zich verplicht om het wel te doen. Daarom kunnen ex-partners beter samen communiceren over de breuk en meteen duidelijk maken of ze nog deel willen uitmaken van dezelfde vriendenkring. Natuurlijk is dat niet altijd mogelijk en kan men soms  beter ineens  investeren in een eigen netwerk.

scheiden zonder strijden

Als jurist en ex-advocaat weet ik als geen ander hoe belangrijk een goede en evenwichtige overeenkomst is bij een scheiding of relatiebreuk. Dit zowel voor het nu als met het oog op de toekomst.

Een snelle opstart van de bemiddeling, binnen de week, is steeds mogelijk en verkleint de kans op onnodige ruzies en escalaties.

Als erkend familiaal bemiddelaar ben ik voornamelijk actief in de gerechtelijke arrondissementen Mechelen en Turnhout alsook Leuven en meer specifiek in onder meer Sint-Katelijne-Waver – Putte – Beerzel – Heist-op-den-Berg – Schriek – Bonheiden – Rijmenam – Duffel – Lier – Koningshooikt – Mechelen – Willebroek – Leuven – Keerbergen – Boortmeerbeek – Haacht etc.