Scheiden in 4 stappen, het kan

Scheiden in 4 stappen

Gehuwden die besloten hebben om te scheiden, doorlopen de 4 onderstaande stappen. Feitelijk of wettelijk samenwonenden doorlopen stap 2 tot en met 4.

1ste stap: Partners kiezen de procedure, namelijk EOT of EOO

Bij een echtscheiding bij onderlinge toestemming (EOT) regelen de partners zelf – eventueel met de hulp van een bemiddelaar – de afspraken over de kinderen, het huis en de goederen. Overleg staat hier centraal, wat uiteraard de kinderen en de verdere relatie tussen de partners ten goede komt.

Bij een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) is er een procedure met advocaten voor de rechtbank. De rechter beslist over de kinderen, het huis en de goederen wanneer partijen er niet uit raken. Vaak resulteert dit in een vechtscheiding met een jarenlange pijnlijke en dure procedureslag, waarvan vooral de kinderen de dupe zijn.

2de stap: De begeleiding door een scheidingsbemiddelaar

De partners kunnen beroep doen op een neutrale derde, de bemiddelaar, die hiervoor speciaal is opgeleid. De bemiddelaar geeft de nodige juridische informatie en helpt om de situatie uit te klaren. De partners overleggen samen en beslissen zelf over de afspraken die ze willen maken over de kinderen, het huis en de goederen.

Advocaten zouden eigenlijk die bemiddelende rol moeten spelen, maar dat doen ze vaak niet. Dat bleek uit een recente undercoverreportage van Telefacts. Integendeel: ze willen liever een procedureslag, die jarenlang aansleept en hen duizenden euro’s rijker maakt. (Knack 01/10/14)

3de stap: Het opstellen van de scheidingsovereenkomst/ouderschapsovereenkomst

De scheidingdbemiddelaar zet de gemaakte afspraken in een scheidingsovereenkomst, zoals de wet dat vereist.

Bij feitelijk of wettelijk samenwonenden gaat het om een ouderschapsovereenkomst.

4de stap: Het indienen bij de rechtbank van de bereikte akkoorden

De scheidingsbemiddelaar helpt bij het neerleggen van een verzoekschrift bij de Familierechtbank, waarin de echtscheiding wordt aangevraagd.

Hoe verloopt het verder?

Indien de getrouwde partners al meer dan 6 maanden niet meer samenwonen, en dus een aparte domicilie hebben, hoeven ze niet naar de rechtbank. De procedure verloopt dan volledig schriftelijk. De doorlooptijd tussen de indiening bij de rechtbank en de effectieve scheiding neemt dan ongeveer een 3 maanden in beslag. In alle andere situaties moeten de partners éénmaal samen voor de rechtbank verschijnen. Ze moeten dan enkelbevestigen dat ze nog steeds willen scheiden en akkoord gaan met de ondertekende scheidingsovereenkomst. De doorlooptijd hier bedraagt ongeveer 4 maanden.

De echtscheiding wordt vervolgens uitgesproken in een vonnis. Na 1 maand, waarin de partners nog mogelijkheid hebben tot beroep (zie ook ‘Echtscheiding: nog een maand bedenktijd nadat het huwelijk ontbonden is‘) maakt de rechtbank dit vonnis over aan de burgerlijke stand, waar het wordt ingeschreven in de registers.

Bij feitelijk of wettelijk samenwonenden volstaat een overeenkomst tussen de ex-partners. Toch is het aan te raden om de afspraken over de kinderen door de rechtbank te laten bekrachtigen. Een gehomologeerde ouderschapsovereenkomst is immers afdwingbaar en geeft alleszins meer zekerheid. De bemiddelaar kan deze homologatieprocedure voor de rechtbank inleiden.

Heeft u nog vragen of wenst u een afspraak, contacteer mij dan gerust via het contactformulier.