Van wie zijn de meubels bij een scheiding?

Scheiding. Mag ik meubels meenemen wanneer ik vertrek?

Als de relatie spaak loopt, moet er heel wat geregeld en verdeeld worden. Ook de meubels. Mijn ervaring als bemiddelaar is dat die verdeling meestal vrij eenvoudig gebeurt. Maar soms verloopt het wat moeilijker en kan de verdeling voor conflicten zorgen. Wat kan, wat mag?

Meubels door de wet beschermd

Als u getrouwd bent of wettelijk samenwoont, worden de meubels van de gezinswoning door de wet beschermd. Een gehuwde of wettelijk samenwonende kan er niet over beschikken (bijvoorbeeld door ze weg te geven of te verkopen) zonder het akkoord van de partner of de toelating van de rechtbank, ook als ze zijn of haar eigendom zijn. Bij een scheiding, of u getrouwd bent dan wel wettelijk of feitelijk samenwoont, kunt u de toelating krijgen om alle meubels mee te nemen waarvan u de enige eigenaar bent, en moet u de meubels verdelen die u samen met uw partner bezit.

Ex-partners kunnen dus samen zelf bepalen hoe ze de inboedelverdeling regelen. Bij voorkeur maakt u samen een inventaris op van alle goederen die gemeenschappelijk zijn. Vervolgens probeert u dan  overeen te komen om uw goederen te verdelen met of zonder extra compensatie. Een bemiddelaar kan hierbij nuttig zijn.

Conflict over de meubels

meubels - scheidingOf u nu wettelijk of feitelijk samenwoont, u neemt mee wat van u is en verdeelt wat gemeenschappelijk is. In het geval van een conflict kan het moeilijk zijn te bewijzen wat van wie is. U kunt daarvoor alle rechtsmiddelen gebruiken. Het simpelste is zoveel mogelijk facturen of andere documenten die de eigendom bewijzen bij te houden.

Wanneer men trouwt, kiest men voor een huwelijksvermogensstelsel/huwelijkscontract dat bepaalt welke de eigen bezittingen (die slechts één huwelijkspartner toebehoren) zijn en welke de gemeenschappelijke goederen zijn. De echtscheiding maakt een einde aan het huwelijkscontract tussen de echtgenoten. Om te bepalen wat aan wie toebehoort, moet u zich baseren op uw huwelijkscontract. Eerst en vooral moet er een afrekening worden gemaakt van de te verdelen boedel en moeten de rechten van beide partijen op de goederen worden bepaald. Als u kiest voor een echtscheiding door onderlinge toestemming, maakt de verdeling deel uit van de globale overeenkomst tussen de echtgenoten. De bemiddelaar kan u hierbij helpen. Als het om een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting gaat, gebeurt de verdeling via de rechter.

Als u graag meer over dit onderwerp wilt weten, kunt u mij altijd contacteren.

Bron:

Wat te doen bij een scheiding? Koning Boudewijnstichting en Koninklijke federatie van het Belgische Notariaat.