Een pensioen split bij echtscheiding?

Pensioen split bij scheiding

De aanpak (of het gebrek aan aanpak) van de pensioenhervorming kwam deze week weer in het nieuws. De Standaard (14/05/2018) weidde er een aantal artikels aan. Eentje ging specifiek over een pensioen regeling bij scheiding. Dit artikeltje wil ik u niet onthouden. Temeer daar de opbouw van pensioenrechten (of het gebrek ervan) vaak een punt van discussie is bij een scheidingsbemiddeling.

Na scheiding ook pensioen in twee? ‘Interessante denkpiste’

Vrouwen blijven nog altijd vaker thuis om voor de kinderen te zorgen en bouwen daardoor automatisch minder pensioenrechten op. Bij de mogelijke invoering van het puntensysteem voor pensioenen noemen de pensioenexperts het systeem van ‘splitting’ een ‘interessante denkpiste’.

pensioen scheidingDaarbij wordt er automatisch van uitgegaan dat koppels samen de beslissingen nemen en dat beide partners bij een scheiding daar ook samen de gevolgen van dragen. Lees: alle pensioenpunten die door beide partners verzameld worden tijdens de periode van samenleven, worden bij elkaar geteld en op het moment van de scheiding gelijk verdeeld.

‘De partner die tijdens de periode van samenleven in onderling overleg haar – want het is nog altijd vaker de vrouw – inzet op de arbeidsmarkt heeft verminderd, heeft op die wijze in die periode evenveel pensioenpunten verzameld als haar partner’, klinkt het in de studie.

‘Punten die verkregen werden vóór de vorming van het koppel of na de scheiding, blijven natuurlijk “eigendom” van de persoon die ze heeft verworven.’

Het voorstel gaat in politieke kringen al tijdje mee. De regeringspartijen en oppositiepartij SP.A brachten de ‘pensioensplit’ vorig jaar opnieuw ter sprake. In het federale regeerakkoord werd al beslist om ‘te onderzoeken’ hoe het voorstel kan worden doorgevoerd bij gehuwde en wettelijk samenwonende koppels. Tot nu toe wachtte de regering nog op een voorstel van het Nationaal Pensioen-comité. 

We wachten geduldig een nieuwe doordachte en correcte regeling af…