Heb ik recht op het pensioen van mijn ex na een scheiding?

Ik ga scheiden. Heb ik recht op een deel van het pensioen van mijn ex?

In Netto Pensioengids van De Tijd (maart 2021) stelt men deze precaire vraag. Hieronder leest u het antwoord van Muriel Michel.

Soms zet een van de echtgenoten de loopbaan op pauzestand om voor de kinderen te zorgen. Bij een echtscheiding kan die keuze gevolgen hebben voor het pensioen. Daarom heeft de ex-echtgen(o)t(e) van een loontrekkende en een zelfstandige recht op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e).

Voor de jaren dat u getrouwd was, wordt 62,5 procent van het loon van uw ex-partner onder aftrek van uw eigen loon virtueel aan u overgedragen. Het is alsof u dat loon zelf zou hebben gekregen, ook al bleef u thuis. Als het resultaat van die berekening positief is, wordt dat bedrag opgeteld bij uw eigen rustpensioen. U moet dat extra bedrag niet aanvragen, de pensioenadministratie onderzoekt dit uit eigen beweging.

Uw pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) heeft geen enkele impact op het pensioen van uw ex. Die weet zelfs niet dat u dat pensioen ontvangt. En als uw ex overlijdt of hertrouwt, heeft ook dat geen invloed op uw (extra) pensioen. U hebt er wel pas recht op als u de pensioenleeftijd hebt bereikt, ongeacht of uw ex-echtgeno(o)t(e) op dat ogenblik al dan niet met pensioen is.

Die aanvulling op het pensioen vervalt als u hertrouwt. Maar zolang uw burgerlijke staat ‘gescheiden’ is, blijft u recht hebben op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e). Wettelijk of feitelijk samenwonen verandert daar dus niets aan.

En wat als u een tweede keer scheidt? Ook dan hebt u recht op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e), op voorwaarde dat uw nieuwe ‘ex’ tijdens uw huwelijk gewerkt heeft. Als uw partner al met pensioen was, kunt u op geen enkelrecht aanspraak maken. In het tegenovergestelde geval kunt u het combineren met de aanvulling die u krijgt uit uw eerste huwelijk. Want zodra het nieuwe huwelijk eindigt, na een overlijden of echtscheiding, wordt de aanvulling op het pensioen opnieuw geactiveerd.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier:

De grijze scheiding: scheiden op latere leeftijd (22/01/20)

Heb ik recht op een pensioen van mijn ex-partner? (17/07/19)

Pensioen en scheiding ( 13/02/19)

Pensioen en ex partner