Bemiddelingsweek

Bemiddelingsweek

‘Dag van …, week van….’ is een manier om iets onder de aandacht te brengen. Omdat conflictbemiddeling bij weinig mensen bekend is, organiseerde de Federale Bemiddelingscommissie daarom dit jaar voor de tweede keer de ‘Week van de bemiddeling’ (16/10-20/10).

Te weinig bekend

Bij een burenruzie, erfeniskwestie of echtscheiding denken veel Belgen dat er slechts één oplossing is: naar de rechter stappen. Elk jaar schrijven rechters in België een miljoen vonnissen. Dat kost niet alleen veel geld en tijd, maar levert ook niet altijd de beste oplossingen. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Er is immers een alternatief: een bemiddelingsprocedure waarbij de partijen samen met een neutrale bemiddelaar naar de beste oplossing zoeken voor alle partijen.

Meer dan water bij de wijn

bemiddelingsweekHet gaat hier niet om een zwaktebod waarbij partners elkaar ergens in het midden moeten ontmoeten. Het is meer dan dat. De bemiddelingsprocedure is een gestructureerd proces waarbij de neutrale en onafhankelijke bemiddelaar erin slaagt om de partijen elk  hun eigen verhaal te laten vertellen, elkaars belangen te laten inzien en samen met de partijen brainstormt welke oplossingen mogelijk zijn. Pas dan komt men tot onderhandelen om zo tot de beste oplossing te komen.

Krachtig middel

Als beide partijen vrijwillig deelnemen en bereid zijn om constructief aan tafel te gaan zitten, is de kans op succes groot. In het merendeel van de gevallen komen de ex-partners tot een akkoord. In mijn praktijk is dat in zowat 97% van de bemiddelingsdossiers het geval. Sterk punt is dat de ex-partners zelf de oplossing van het conflict in handen houden in plaats van dit aan de rechter over te laten. Dit is zeker in het belang van de kinderen want het gaat om het zoeken van een oplossing op maat. Beide partijen kunnen veel meer bereiken via bemiddeling dan via de rechtbank.

Sneller, beter en goedkoper

Minister van Justitie Koen Geens wil bemiddeling promoten. Een voorontwerp in die zin is in juli een eerste keer goedgekeurd. Geens is ervan overtuigd dat bemiddeling een scheidingsprocedure goedkoper maakt doordat de afhandeling veel sneller (gemiddeld in 83 dagen) kan gebeuren. Bovendien is het resultaat een regeling waarin iedereen zich kan vinden. (Lees ook: Praten is beter dan naar de rechter stappen)

De bemiddelaar kan dus een grote rol spelen om een scheiding sneller, goedkoper en tot grotere tevredenheid van de partijen af te handelen. Bovendien zou op deze manier ook de werkdruk op de rechtbank zelf verminderen. Minder rechtszaken betekent overigens ook minder kosten. Het zou gaan om een besparing van meer dan 100 miljoen euro….

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be