De grijze scheiding: scheiden op latere leeftijd

Echtscheiding en senioren

Wie aan echtscheiding denkt, denkt niet meteen aan senioren. Toch stijgt het aantal koppels dat wil scheiden op latere leeftijd (zestigplussersplussers). Uit een rapport van statistiekbureau Statbel blijkt dat senioren vier maal zoveel scheiden dan tien jaar geleden. In 2018 maakten 4 366 Belgische 60-plussers een einde aan hun huwelijk. Ook in mijn bemiddelingspraktijk stel ik een toename van ‘grijze scheidingen’ vast. Dat aantal lijkt groot, maar heeft uiteraard ook te maken met de levensverwachting die 20 jaar geleden heel wat korter was. Daarnaast spelen ook de versoepeling van de echtscheidingsprocedure en  de veranderde moraal een rol. Scheiden is niet langer een taboe. Op je vijftigste of zestigste ben je niet langer oud en is het best nog wel de moeite om een nieuwe start te nemen.

Het einde van een project

Wat beweegt zestig- of zeventigplussers om die stap te zetten? Waarom zijn ze al die jaren bij hun partner gebleven maar is de maat nu ineens vol? De redenen om te scheiden op latere leeftijd zijn divers. Eén van beide partners kan uiteraard verliefd worden op een ander en daar helemaal voor gaan. Maar er hoeft niet noodzakelijk een derde in het spel te zijn. Vaak is de relatie na al die jaren uitgeblust. Partners zijn elkaar ergens onderweg kwijtgeraakt. Ze herkennen elkaar niet meer omdat ze elk in een andere richting zijn geëvolueerd en nu andere dingen verwachten van het leven. Soms zijn de partners al lang ongelukkig met elkaar maar zijn ze samengebleven voor de kinderen. Nu de kinderen het huis uit zijn en het huis afbetaald is, zijn ze niet meer gemotiveerd om nog te investeren in de (manke) relatie.

Ingrijpend

Als de stap naar scheiding geen gezamenlijke beslissing is, kan dit zeer ingrijpend zijn voor de achterblijvende partner. Het ongeloof en verdriet dat de partner die je vertrouwde en met wie je lief en leed deelde, ineens wegvalt, is groot. Daarnaast valt ook het hele toekomstbeeld in duigen: rustiger aan doen na het pensioen, reizen, genieten van de kleinkinderen… Bovendien moet het huis, de inboedel en het spaargeld verdeeld worden, maar helaas vaak ook de vrienden… Mensen raken daardoor vrienden kwijt op een leeftijd dat je toch al wat eenzamer wordt. Net als een scheiding op jongere leeftijd kan ook  een scheiding op hoge leeftijd psychische gevolgen hebben. Het kan leiden tot een gevoel van falen, een laag zelfbeeld, depressie.

scheiden op latere leeftijdEn wat met de kinderen? Problemen met een omgangsregeling heb je niet, maar ook volwassen kinderen hebben het emotioneel vaak net zo moeilijk als jonge kinderen. Ook voor hen valt er ineens een groot deel van hun leven weg en ook zij moeten ineens schipperen tussen twee ouders… In vorige artikels besteedde ik hier aandacht aan: ‘Ik ben 40 en mijn ouders gaan scheiden’ en ‘Hoe ook meerderjarige kinderen lijden onder een scheiding’.

 Conscious uncoupling

De meeste zestigplussers kiezen voor een schikking via een bemiddelaar. Ze willen verder met hun eigen leven maar willen ergens ook nog vrienden blijven. Vrienden met gezamenlijke herinneringen. Dat is goed. Op deze manier kunnen ze  toch nog samen naar feesten van de kinderen en de kleinkinderen. Bovendien komt dit de verwerking van de scheiding alleen maar ten goede. Mensen die de klap van de scheiding te boven komen, krijgen vaak net meer zelfvertrouwen. Bovendien blijkt uit de studie ‘Scheiding in Vlaanderen’ dat juist op hoge leeftijd mensen vandaag vaker en makkelijker een nieuwe relatie aangaan…