Nieuw samengesteld gezin vs een traditioneel gezin

De overlevingskansen van een nieuw samengesteld gezin

Het aantal echtscheidingen is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van alle Vlaamse gezinnen is vandaag dan ook een nieuw samengesteld gezin. Dat is vaak een vrij complex maatschappelijk gegeven waarbij professionele hulp wel eens broodnodig kan zijn.

Geen traditioneel gezin

Nieuw samengestelde gezinnen worstelen allemaal met kwesties die anders zijn dan in een traditioneel gezin. Zo is er onder meer een heel andere gezinsstructuur. De band tussen ouder en kind was er al voor de band tussen de nieuwe partners. De ene partner is bovendien ouder, de andere plusouder. Die relatie met de kinderen is dus van een andere orde. Er is daarnaast ook geen gemeenschappelijk verleden en de opvoedingsstijl en de gezinscultuur kunnen danig verschillen.

Dansen op een slappe koord

De omgang met de pluskinderen is vaak een evenwichtsoefening. De kinderen hebben immers niet gekozen voor de nieuwe partner van hun ouder(s). Er rijzen heel wat vragen. Neemt de plusouder de zorgende rol op of wil die net meer op de achtergrond blijven? Wat verwachten de kinderen? Wat mogen ze wel of net niet? Mogen de kinderen van de ene ouder meer dan de kinderen van de andere ouder? Zijn er grote verschillen in opvoedingsstijl? Is een compromis hierover haalbaar? Wordt dit door iedereen geaccepteerd? Bijkomende uitdaging hierbij is ook de relatie met de exen. Zo kan de verblijfsregeling een ernstig twistpunt worden wanneer kalenders op elkaar afgestemd moeten worden, met als vervelend gevolg dat de kinderen hiervan de dupe zijn.

Het financiële plaatje

Geldzaken verlopen niet eenvoudiger in nieuw samengestelde gezinnen. Integendeel, het is zelfs complexer. Discussies over onderhoudsbijdragen voor de kinderen, boedelscheiding, de aankoop/verkoop van de gezinswoning, de schenking van een (groot)ouder, erfeniskwesties…, ze leveren vaak trauma’s op. Daarbovenop komt dan ook nog de verdeling van de kosten voor de eigen en de gemeenschappelijke kinderen. Extra moeilijk wordt het als de levensstandaard/het uitgavenpatroon van de ene partner danig verschilt van de andere. Niet echt een peulschil in een nieuwe relatie. (Lees ook: Nieuw samengestelde gezinnen en hun budget , Het cijferwerk van nieuw samengestelde gezinnen en Erfenis bij nieuw samengestelde gezinnen)

Kliffen nemen

Er moeten heel wat kliffen genomen worden vooraleer een nieuw samengesteld gezin kans van slagen heeft. Vaak stappen mensen na een scheiding in een nieuwe relatie met het idee dat het wel allemaal zal loslopen, maar niets is minder waar. Zowat 60% van de nieuw samengestelde gezinnen valt na verloop van tijd uit elkaar. Hoog tijd dus dat het verwachtingspatroon wordt bijgesteld en dat een en ander vooraf grondig wordt overdacht en vastgelegd op papier. Dat is zeker in het belang van de kinderen.

nieuw samengesteld gezin

Daarom is het nuttig om een bemiddelaar in te schakelen en alles open en transparant door te praten. Duidelijke afspraken kunnen de slaagkansen van de relatie vergroten. In mijn praktijk spreek ik deze hele problematiek grondig door met beide partners en leggen we alles vast in een schriftelijk akkoord.

Als bemiddelaar krijg ik overigens ook heel wat ex-partners over de vloer die hun echtscheidingsovereenkomst opnieuw willen bekijken als er een nieuwe partner in het spel is. Vaak moet de verblijfsregeling worden aangepast omdat er nu met diverse partijen moet rekening gehouden worden. Ook afspraken omtrent kinderbijslag en fiscaliteit moeten soms herbekeken worden.

Volgens experts hebben nieuw samengestelde gezinnen zowat 4 à 7 jaren nodig om goed te functioneren. De hulp van een bemiddelaar kan zeker bijdragen om de slaagkansen te vergroten.

Bron: Carine Stevens ‘Hoe overleef ik een nieuw samengesteld gezin?’ in Knack Weekend (15/11/17)

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be