Onderhoudsgeld en belastingen

Effect van de onderhoudsgeld op de belastingen

Een onderhoudsuitkering of onderhoudsbijdrage heeft effect op de belastingen van zowel diegene die ze stort (en mag aftrekken) als diegene die ze ontvangt (en moet aangeven).

U betaalt onderhoudsbijdragen

Als u voldoet aan de voorwaarden is uw betaalde onderhoudsgeld aftrekbaar voor 80% in uw belastingen. U vult het werkelijk betaalde bedrag in bij code 1390 in vak VIII. Denk eraan om ook naam en adres van de begunstigde te vermelden.

Om het onderhoudsgeld fiscaal te kunnen aftrekken, moet er  aan vier voorwaarden tegelijk voldaan zijn.

  • Wettelijke onderhoudsplicht

U moet een wettelijke onderhoudsplicht hebben. Die is er altijd voor minderjarige en studerende kinderen.

  • Geen gezinslid

 Op het moment van de betaling mag de begunstigde niet in uw gezin wonen. Het is geen probleem dat bijvoorbeeld een kind naderhand opnieuw bij u komt wonen. Studeert uw kind in het buitenland? Om het onderhoudsgeld fiscaal in te brengen, zult u moeten aantonen dat uw kind uw gezin definitief verlaten heeft en na zijn studies niet van plan is terug te keren naar het ouderlijk huis.

  • Regelmaat

U moet het onderhoudsgeld ‘regelmatig’ betalen. Dat betekent niet noodzakelijk dat u maandelijks of per kwartaal moet betalen. Wel moeten de betalingen stipt plaatsvinden en ook herhaald worden. U moet het verschuldigde onderhoudsgeld binnen drie maanden betalen, anders mag u het niet fiscaal inbrengen. Werd het onderhoudsgeld als een eenmalig kapitaal gestort? U moet elk jaar een stukje aangeven. In het vakjargon spreekt men van de fictieve rente. Om dat bedrag te berekenen, moet u het ontvangen kapitaal vermenigvuldigen met een percentage dat afhangt van uw leeftijd op het ogenblik dat het kapitaal werd betaald: het varieert van 1 tot 5 procent.

  • Bewijzen

U moet de betaling kunnen bewijzen, met bijvoorbeeld bankafschriften, stortingen op een kindrekening of via een attest van de ontvanger.

Wat komt dus in aanmerking voor een belastingaftrek:

  • Betaalde persoonlijke onderhoudsbijdragen aan uw ex-partner
  • Onderhoudsbijdrage voor uw kinderen betaald aan de andere ouder
  • Onderhoudsbijdragen voor uw kinderen die u stort op een kindrekening

U ontvangt onderhoudsbijdragen

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen een onderhoudsbijdrage die u zelf ontvangt en onderhoudsgeld dat u ontvangt voor uw kinderen.

Persoonlijk onderhoudsgeld

De fiscus beschouwt persoonlijk onderhoudsgeld in uw belastingen als een inkomen. Dit geeft u aan in vak VI bij nr. 192. Slechts 80% van het bedrag zal effectief worden belast.

Onderhoudsgeld voor uw kinderen

De onderhoudsbijdrage die kinderen krijgen, moet nooit worden toegevoegd aan het inkomen van de ouder. Ook al wordt het onderhoudsgeld voor een kind op een kindrekening of op de rekening van de andere ouder gestort, toch is dat voor de fiscus een eigen inkomen van het kind zelf en niet van de ontvangende ouder. U moet dat onderhoudsgeld dus nooit opnemen in uw eigen aangifte. Die bijdrage moet dus aangegeven worden in de eigen aangifte van het kind, ongeacht diens leeftijd. Weet dat de fiscus u meestal niet spontaan een aangifteformulier zal sturen. U moet het aanvragen bij het lokaal belastingkantoor of u kunt met de identiteitskaart van een kind vanaf 12 jaar inloggen op Tax-on-web.

Doorgaans zal het onderhoudsgeld voor kinderen niet worden belast. Dat komt omdat de fiscus maar rekening houdt met 80 % van het onderhoudsgeld. Bovendien moeten er geen belastingen worden betaald als de inkomsten onder de belastingvrije som blijven van 9 050 euro (AJ 2022). Daarbij wordt niet alleen het onderhoudsgeld geteld, maar bijvoorbeeld ook de inkomsten uit een (studenten)job.

Bron:

Belastinggids 2022 , Testaankoop, mei/juni 2022.

Lees ook:

Scheiding en uw belastingen: wie is ten laste?

Scheiding en uw belastingen: scheiden doet ook fiscaal lijden

Belastingvoordeel voor kinderen na scheiding

onderhoudsgeld belastingen