Nieuw samengestelde gezinnen en hun budget

Geld binnen een nieuw samengesteld gezin

Geld binnen een relatie, het blijft een heikel onderwerp. Geldzaken verlopen niet eenvoudiger in nieuw samengestelde gezinnen. Integendeel, het is zelfs complexer: hoe verdelen we de huishoudkosten, wat met de kosten voor de eigen en gemeenschappelijke kinderen?

Geldzaken zijn moeilijk bespreekbaar

De zaken lopen niet eenvoudiger voor wie in een nieuwe relatie stapt.Toch schijnen veel mensen dat vooraf te denken. De werkelijkheid geeft helaas een ander beeld: bij bijna de helft van de mislukte nieuw samengestelde gezinnen zijn geldzaken een van de doorslaggevende oorzaken.

nieuw samengestelde gezinnenHoe komt dat? Vaak nemen partners conflicten over geld uit een vorige relatie mee naar de nieuwe relatie. Oeverloze discussies over onderhoudsbijdragen voor de kinderen, boedelscheiding, de aankoop/verkoop van de gezinswoning of de schenking van een (groot)ouder…, ze leveren vaak trauma’s op. Daarbovenop komt dan ook nog de verdeling van de kosten voor de eigen en de gemeenschappelijke kinderen. Niet echt een peulschil in een nieuwe relatie. Zeker als men weet dat een kind opvoeden in twee gezinnen tot 61% duurder kan zijn. (lees ook: Een kind opvoeden in twee gezinnen)

Het probleem is dat partners te weinig transparant zijn over hun geldzaken. Ze vinden het moeilijk om openlijk te praten over hun financiële toestand. Dat zou het nochtans makkelijker maken om een passende regeling te vinden in de nieuwe relatie. Een erkend familiaal bemiddelaar, die ervaring heeft in juridische en financiële regelingen, kan de nieuwe partners helpen om door dialoog tot een  evenwichtige en billijke oplossing te komen.

Geen uniforme regel of verdeelsleutel

In de meeste nieuw samengestelde gezinnen hebben de partners elk een eigen rekening en daarnaast een derde, gemeenschappelijke rekening voor het huishouden en de kinderen. Om te kunnen inschatten hoeveel de bijdrage van elke partner bedraagt, kijkt men meestal naar het aantal kinderen van elke partner en hoeveel tijd elk kind in het gezin doorbrengt. Sommige stellen kiezen ervoor om gewoon elk de helft te storten of bij te dragen volgens hun mogelijkheden.

Er is dus geen uniforme regel of verdeelsleutel om de bijdragen te bepalen. Dat is ook haast onmogelijk, aangezien elk gezin anders is samengesteld en de tijd die kinderen in het nieuwe gezin doorbrengen ook verschilt van gezin tot gezin.

Het is dus belangrijk om samen tot een formule te komen waarbij beide partners zich goed voelen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Een plusouder die de kostenverdeling niet eerlijk of billijk vindt, kan heel wat wrevel en onenigheid in de relatie teweegbrengen. De hulp van een bemiddelaar als objectieve derde kan hier soelaas bieden en heel wat leed voorkomen.

Bron: De Tijd Netto ( november 2016)

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be