Hoeveel kost een scheiding?

Er zitten kosten aan een scheiding…. maar u heeft ze zelf in de hand

Hoe duur een scheiding is, hangt vooral af van de keuzes die u maakt. U kunt een scheiding goedkoop, duur, duurder en allerduurst maken. Hoe meer wrok en hoe meer u wilt ‘winnen’, hoe meer de echtscheiding gaat kosten.

Komen u en uw ex-partner er samen of met de hulp van een erkend bemiddelaar uit, dan wordt uw scheiding veel minder duur dan dat elk van u beiden een advocaat aan het werk moet zetten.

Kosten advocaat

Een advocaat heeft geen vaste tarieven. U moet zelf vooraf met uw advocaat afspraken maken over de kosten. Dat kan gaan over het uurtarief of over een vast tarief voor de hele zaak. De meeste advocaten vragen gemiddeld tussen 125 en 200 € per uur. Hou er rekening mee dat u bovendien 21 % btw moet betalen.

scheiding-kostenWanneer het gaat om een ‘vechtscheiding’ en u en uw partner dus elk een advocaat engageren, kan het kostenplaatje nog hoger oplopen. Temeer omdat het hele scheidingstraject ook langer en moeizamer dreigt te verlopen.

Veel advocaten rekenen in éénheden van zes minuten. U zal met andere woorden de advocaat moeten vergoeden voor zes minuten ook al hebt u bijvoorbeeld maar 3 minuten met hem getelefoneerd. Daarenboven betaalt u meestal ook de briefwisselings-, verplaatsings- en kantoorkosten.

Kosten bemiddelaar

Om uw scheiding te regelen kunt u ook kiezen voor een erkend bemiddelaar. Bemiddeling of mediation betekent dat een geschil opgelost wordt door de partijen zelf, onder leiding van een neutrale bemiddelaar. Nadat beide partners tot een akkoord zijn gekomen, handelt de bemiddelaar de scheiding ook volledig af.

Hoe lang bemiddeling duurt en hoeveel het gaat kosten, hangt in grote mate af van de aard en de duur van het conflict. Gemiddeld is een echtscheidingsbemiddelaar tien tot vijftien uur met een echtscheidingszaak bezig.

Het uurtarief van een bemiddelaar bedraagt 100 à 125 €. U en uw partner betalen hiervan elk de helft. Daarenboven zijn erkende bemiddelaars vrijgesteld van 21% btw.

Kosten notaris

Een notaris is pas nodig als u onroerende goederen onderling moet verdelen. Dus wanneer u en uw partner samen een huis bezitten, is de tussenkomst van een notaris nodig. Hoeveel u dit kost, is afhankelijk van de bestemming van de woning na de scheiding: verkoopt u de woning of behoudt u samen de woning in onverdeeldheid of koopt één van u beiden de woning in? U kan hierover meer lezen in mijn artikel ‘Huis in scheiding’.

Een notaris kan snel 1000 € kosten, exclusief btw. U betaalt onder andere zijn ereloon en de aktekosten.

Kosten rechtbank

Bij een scheidingsprocedure betaalt u aan de rechtbank een “griffierecht” bij de indiening van uw verzoekschrift en de bijgevoegde scheidingsregeling. Tot op heden bedraagt dit 100 € (EOT- procedure).

Duur, duurder, duurst…

Hoe duur een scheiding is hangt dus vooral af van de keuzes die u en uw ex zelf maken. Hoe beter u en uw partner emoties, ergernissen en frustraties opzij kunnen zetten, hoe goedkoper de scheiding kan verlopen.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be