Huis in scheiding

Scheiden… ja, maar wat met het dak boven je hoofd?

Naast de ingrijpende emotionele gevolgen van een scheiding is er ook de financiële onzekerheid die heel wat vragen oproept. Het huis is meestal één van de voornaamste bezittingen. Het is niet alleen de plek waar je samen met je gezin woonde en dat veel herinneringen oproept, maar ook een financieel object dat weliswaar geld waard is maar waarop meestal ook een hypothecair krediet rust. Meestal hebben beide ex-partners recht op een deel van het huis en delen ze ook een schuld in het hypothecair krediet. Het is dus uitermate belangrijk om de financiële zaken rondom het eigen huis en de hypotheek snel en goed te regelen. Een bemiddelaar kan hierbij van onschatbare waarde zijn. Hieronder zet ik de 3 mogelijkheden kort op een rij.

Het huis verkopen aan derden

Het huis wordt verkocht tegen een overeengekomen bedrag. Het bepalen van dat bedrag kunnen de partners zelf overeenkomen of ze nemen hierover contact op met een beëdigd schatter, een notaris of een vastgoedmakelaar. Vervolgens moet er ook vastgesteld worden hoeveel de nog uitstaande hypothecaire schuld aan de bank bedraagt en of er ook rekening moet gehouden worden met een eventuele eigen inbreng van de partners (uit schenkingen of erfenis). Daarnaast moeten ook de kosten van het te koop stellen van het huis en de eventuele kosten voor het vervroegd aflossen van de hypothecaire lening in rekening gebracht worden.

Het huis overnemen (inkopen)

huis bij echtscheidingEén van de partners neemt het aandeel van de andere partner in de woning over tegen een overeengekomen bedrag. Het bepalen van dat bedrag kunnen de partners zelf overeenkomen of ze nemen hierover contact op met een beëdigd schatter, een notaris of een vastgoedmakelaar. Vervolgens moet er ook vastgesteld worden hoeveel de nog uitstaande hypothecaire schuld aan de bank bedraagt en of er ook rekening moet gehouden worden met een eventuele eigen inbreng van de partners (uit schenkingen of erfenis).

Naast de overeengekomen overnameprijs moet er door de inkopende partner onder meer ook een verdeeltaks betaald worden.

De partner die de woning overneemt, staat bijgevolg alleen in voor de verdere afbetaling van de woning. De bank moet dus op de hoogte gebracht worden om de partner die geen eigenaar meer is, te schrappen als kredietnemer. De bank kan dit weigeren of bijkomende voorwaarden stellen als ze meent dat de overnemende partner over onvoldoende inkomsten beschikt om de lening alleen af te betalen.

Het huis in onverdeeldheid houden

Het huis blijft voor een bepaalde periode na de scheiding eigendom van beide ex-partners. Dit gebeurt tegen afgesproken voorwaarden. Onder meer de duurtijd van de regeling moet bepaald worden. Wettelijk kan de periode van onverdeeldheid voor maximum 5 jaar vastgelegd worden. Een verlenging is mogelijk maar dan wel mits het opstellen van een nieuwe akte. Wanneer één van de partners in de woning blijft wonen, moeten er ook regelingen getroffen worden over het beheer van de woning en de kosten die daarmee gepaard gaan. Ook de verdeling van de woning na de periode van onverdeeldheid legt men best al vast.

Bewonersvergoeding

Wanneer één van de partners tijdens de scheidingsprocedure in de woning blijft wonen, kunnen er best een aantal afspraken gemaakt worden over een eventuele bewonersvergoeding. Ook de eigenaarskosten zoals onder meer de afbetaling van de hypothecaire lening, de verzekering van de woning, de onroerende voorheffing, de nutsvoorzieningen etc. moeten geregeld worden.

Ingewikkeld kluwen

Hierboven schetste ik de diverse mogelijkheden in een notendop. Als bemiddelaar bekijk ik samen met u de verschillende opties, maak ik ook de nodige berekeningen en overwegingen zodat u een helderder beeld krijgt van dit kluwen. De bedoeling is uiteraard om samen  op een constructieve manier tot de beste oplossing te komen voor beide partners en hun eventuele gezin.

Wilt u hierover meer uitleg, maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


cropped-index.pngwww.samenbemiddelen.be